Recordaantal energieoverstappers

Pricewise ziet groei van 25%
Bijna een kwart meer consumenten stapte het afgelopen jaar via de vergelijkingssite over naar een andere energieleverancier. Ruim 15% van alle energieoverstappers deed dat in december. De meeste mensen stapten over naar Nuon, Eneco, E.ON, Oxxio, Greenchoice of Vandebron. Gemiddeld bespaarden overstappers € 253,-. Ruim een vijfde van alle energieoverstappers koos het afgelopen jaar voor oranje stroom. Hiermee groeit het aandeel van energiecontracten met groene energie uit Nederland voor het derde jaar op rij. In totaal koos zelfs meer dan drie kwart van alle overstappers voor groene stroom uit Nederland of uit het buitenland. In Flevoland wordt naar verhouding het vaakst oranje stroom afgenomen. De Zeeuwen kiezen het vaakst voor groene stroom uit het buitenland. Wat betreft grijze energie gaat Friesland aan kop. Dat blijkt uit dataonderzoek van onafhankelijke vergelijkingswebsite Pricewise.

Flinke groei aantal overstappers

Pricewise ziet over 2017 een toename van 25% in het aantal energieoverstappers ten opzichte van 2016. Het grootste deel stapte over in de maand december; maar liefst 15,4% deed dat. “Voor zorgverzekeringen is het logisch dat de piek in december ligt,” vertelt Hans de Kok, directeur van Pricewise. “Je kunt pas vanaf 12 november tot het einde van het jaar wisselen van zorgverzekering. Voor energie geldt dat niet; je mag het hele jaar door overstappen. Dit is vaak niet bij alle consumenten bekend.”

Grote kopgroep in 2017
Nuon kreeg het afgelopen jaar de meeste nieuwe klanten. Daarnaast zijn er nog vijf leveranciers die als ‘winnaars’ uit de bus komen wat betreft nieuwe klanten in 2017. De aantallen liggen voor deze leveranciers dicht bij elkaar. Het gaat om de leveranciers Eneco, E.ON, Oxxio, Greenchoice en Vandebron. “De energiemarkt is volop in beweging,” vertelt De Kok. “Dat zien we aan het feit dat traditionele leveranciers, nieuwe prijsvechters en groene leveranciers flink met elkaar concurreren.”

Gemiddelde besparing van € 253,-
De belangrijkste reden om over te stappen, blijft de grote besparing die het op kan leveren. Vooral voor consumenten die al langere tijd bij dezelfde leverancier zitten of zelfs nog nooit van leverancier gewisseld zijn. Over heel 2017 was het gemiddeld bespaarde bedrag per overstapper € 253,- per jaar. Voor een groot deel van de huishoudens was de besparing nog hoger, met zelfs uitschieters van € 800,-. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bevestigt de grote besparingen in haar Energiemonitor 2017: een consument die in september 2017 een contract voor onbepaalde tijd met variabel tarief had, kon € 452,- per jaar besparen. Uit het onderzoek van de ACM blijkt ook dat prijs met 78% de belangrijkste reden is voor energie vergelijken en overstappen. Op nummer twee volgt de keuze voor duurzame stroom met 16%.

Oranje stroom steeds populairder
Ook Pricewise ziet dat duurzame stroom een belangrijke reden is om over te stappen. Contracten met oranje stroom worden steeds meer afgesloten. Van alle contracten die in 2017 werden afgesloten ging het in 21,3% van de gevallen om oranje stroom. 55,1% was een contract met groene stroom uit het buitenland en 23,6% van de overstappers koos voor grijs.

Over het algemeen wordt duurzame stroom, zij het uit Nederland of uit het buitenland, steeds populairder. Bij elkaar opgeteld is het aandeel oranje en groene stroom gestegen van 62,9% in 2015 naar 72,8% in 2016 en 76,4% in 2017.

“Een mooie ontwikkeling,” vindt De Kok. “Het is zeer positief dat steeds minder mensen voor grijze stroom kiezen en dat oranje stroom elk jaar populairder wordt. Let wel, we hebben het hier over overstappers. Deze consumenten zijn over het algemeen bewuster met stroom bezig dan de mensen die nooit overstappen. En juist die mensen hebben vaak nog een contract op basis van grijze stroom. Daarom willen wij meer mensen stimuleren om over te stappen naar (Nederlands) groene stroom, bijvoorbeeld door middel van campagnes waarmee we duurzame stroom uit Nederland onder de aandacht brengen.”

Oranje stroom per provincie
In Flevoland kozen naar verhouding de meeste mensen voor oranje stroom: 27,2%. Op de tweede plek staat Utrecht, hier heeft oranje stroom een aandeel van 26,6%. Noord-Holland komt op plek drie met 25,5%. Op enige afstand volgt Zuid-Holland; 21,9%.

“Blijkbaar zijn overstappers uit Flevoland en de Randstad meer gefocust op duurzame stroom. Maar we zien ook dat de populariteit van oranje stroom in alle provincies toeneemt, niet alleen in de Randstad,” aldus Hans de Kok.

Grijs vooral in het noorden nog in trek
De provincies waar naar verhouding nog het meest voor grijze stroom wordt gekozen zijn Friesland (29,5%), Drenthe (29,4%), Overijssel (27%) en Groningen (26,5%). Contracten met groene stroom uit het buitenland worden naar verhouding in Zeeland het vaakst afgesloten; dit type stroom is daar goed voor 60,6% van alle afgesloten contracten. In Utrecht en Zeeland heeft grijze stroom het kleinste aandeel; respectievelijk 20,1% en 20,3%.

Overijssel meest actieve overstapprovincie
Als we het aantal afgesloten contracten afzetten tegen het aantal huishoudens per provincie, zien we dat huishoudens in Overijssel relatief gezien het meest actief zijn met overstappen. Noord-Brabant komt op de tweede plek en Friesland op nummer drie. In Zeeland zijn de mensen het minst actief met overstappen.

Vooral stroom én gas
De verhouding tussen contracten met alleen stroom en contracten met stroom én gas ligt op 5% versus 95%. “Wij zien nog geen toename in het aantal contracten met enkel stroom,” vertelt De Kok. “Nu het bij veel nieuwbouwprojecten niet meer vanzelfsprekend is dat deze op het gasnetwerk worden aangesloten, is het de verwachting dat het aandeel stroomcontracten gaat toenemen.”

1,2 miljoen huishoudens overgestapt
Ondanks de grote toename die Pricewise heeft gemeten, stabiliseerde volgens de ACM het overstappercentage in 2017. Tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017 zijn ruim 1,2 miljoen huishoudens overgestapt van energieleverancier. Het aantal huishoudens dat nog nooit is overgestapt is verder gedaald naar 29%. Consumenten die overgestapt zijn, stappen vaker over. Er is daarbij een toename te zien in afgesloten meerjarige contracten, waardoor consumenten niet jaarlijks zullen overstappen.