Uitnodiging bijeenkomst Omgevingsproces Ternaard op 9 december 2019

De aanleiding voor het Omgevingsproces Ternaard is het verzoek van de NAM aan het ministerie van EZK voor instemming met het winningsplan voor gaswinning in het gasveld bij Ternaard, de zorgen van de regio hierover en de verantwoordelijkheid van de minister om al dan niet in te stemmen met het verzoek. Het doel van het omgevingsproces is om voorafgaand aan de besluitvorming over gaswinning voldoende ruimte te geven aan de belangen en zorgen van de inwoners in de omgeving.

Het omgevingsproces bestond uit drie delen: Aandacht voor Ontzorging, het opmaken van een Investeringsagenda en een zorgvuldige (voorbereiding van de) Rijkscoördinatieregeling. Er is een grote betrokkenheid uit de regio geweest bij alle activiteiten die zijn uitgevoerd. Ondanks tijdsdruk hebben veel inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden en andere belanghebbenden in werkgroepen deelgenomen aan het intensieve proces. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor!

Op maandag 9 december 2019 wordt er een informatieve bijeenkomst gehouden van 19:30 uur – 21:30 uur voor inwoners, werkgroepleden en belanghebbenden.

U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Waar

Dorpshuis Túnawerth te Ternaard (Aldbuorren 13, 9145 SE).

Aanmelden
U kunt zich, graag vóór 3 december 2019, opgeven voor de bijeenkomst via de link:
www.partoer.nl/ternaard9december. Onder die link zit een aanmeldformulier.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.