Uitnodiging dorpensessies investeringsagenda Ternaard

Doe mee aan de dorpensessies voor de Investeringsagenda

De gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ontwikkelen samen de Investeringsagenda Ternaard. Met deze Investeringsagenda legt de regio aan de minister van Economische Zaken & Klimaat (EZK) een pakket maatregelen en investeringen voor, die nodig zijn als de minister besluit tot gaswinning bij Ternaard. Omdat de mogelijke negatieve gevolgen van gaswinning een groter gebied treffen dan alleen de nabije omgeving rond het gasveld, wordt een investeringsagenda ontwikkeld voor een grotere regio. De overheden stellen de investeringsagenda samen met bewoners en belanghebbenden op. Dit proces wordt onafhankelijk begeleid door Partoer. Als de minister niet besluit om gaswinning toe te staan, is de investeringsagenda onverminderd actueel. De regionale overheden zullen dan in een ander tempo, met andere middelen en prioriteiten, uitvoering geven aan de agenda.

Op 11 maart jl. trapten we het Omgevingsproces Ternaard af in een vol dorpshuis Túnawerth. Inwoners en belanghebbenden praten in dit proces mee over de investeringen die nodig zijn als de minister voor gaswinning kiest. Dit kan bij de dorpensessies.

Partoer en de Friese overheden nodigen u van harte uit om op 11, 15 of 25 april 2019
aanwezig te zijn bij één of meerdere dorpensessies. Er zijn er drie en ze gaan per avond over
één ontwikkelingsthema:

  • 11 april Verzilting: Wat betekent mogelijke extra verzilting voor het gebied en hoe
    gaan we daarmee om? Hoe en wanneer?
  • 15 april: Energietransitie: Bij u thuis, in uw straat, uw dorp, in Noardeast-Fryslân.
    Hoe en wanneer?
  • 25 april: Sociaal economische vitaliteit: welke ontwikkelingsmogelijkheden zien we
    voor de korte en lange termijn in de dorpen en in het hele gebied? Hoe en wanneer
  • gaan we die mogelijkheden realiseren?

U kunt zich aanmelden voor een of meerdere dorpensessies via
www.partoer.nl/dorpensessies

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.