Uitnodiging Startbijeenkomst Omgevingsproces Ternaarder Gasveld

Namens betrokken partijen bij het Omgevingsproces Ternaarder Gasveld: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Fryslân, de NAM, het Wetterskip Fryslân en de gemeente Dongeradeel, nodig ik u uit voor de Startbijeenkomst Omgevingsproces Ternaard op maandag 4 december 2017, ’s avonds om half acht in dorpshuis Tunawerth in Ternaard.

Inhoud
Dit omgevingsproces wordt gestart naar aanleiding van een vergunningaanvraag van de NAM voor het boren naar gas uit het Ternaard-veld. Maar het omgevingsproces gaat over veel meer dan alleen gaswinning. Vragen zijn onder meer: hoe kan het gebied zich het best ontwikkelen? Welke kansen en bedreigingen zijn er? In het omgevingsproces komt om te beginnen nut en noodzaak van gaswinning aan de orde. Daarna overleggen we met alle belanghebbenden om een beeld te vormen als er sprake is van gaswinning, onder welke voorwaarden dit kan plaatsvinden. Kan gaswinning bijdragen aan welzijn en welvaart in de regio? Wat zijn de zorgen, en kunnen die worden weggenomen?

Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over het voorgenomen Omgevingsproces. Wat zijn de achterliggende redenen voor het starten van dit proces? Wat houdt het precies in, wie doen mee? En hoe verhoudt dit omgevingsproces zich tot de formele procedure van vergunningsaanvragen voor nieuwe gasvelden? En wat zijn de volgende stappen?

We geven u helderheid over wat u kunt verwachten aan activiteiten en hoe u actief betrokken kunt worden bij dit Omgevingsproces. We beantwoorden uw vragen en geven u de ruimte om in gesprek te gaan met de afgevaardigden van de betrokken partijen.

Aanmelden
In verband met het aantal belanghebbenden dat we verwachten, vragen wij u zich vooraf aan te melden. U kunt zich, bij voorkeur, opgeven via het e-mailadres: d.boskma@ddfk.nl, of eventueel telefonisch via het nummer 0511 – 458 802. We ontvangen graag de volgende gegevens: naam, namens welke organisatie, telefoonnummer, e-mailadres, aantal personen.

Verhinderd
Bent u verhinderd op 4 december? Geef uw e-mailadres door en wij zorgen dat u de informatie die op die avond gedeeld is, krijgt gemaild.

Graag tot ziens op 4 december om 19.30 uur in Tunawerth te Ternaard (Aldbuorren 13, 9145 SE).

Met vriendelijke groet,
Marga Waanders
Burgemeester gemeente Dongeradeel

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.