De Laatste Eer

begrafenisvereninging

Uitvaartvereniging De Laatste Eer uit Ternaard, opgericht op 14 februari 1916 heeft als doel hulp te verlenen op het gebied van uitvaart, en een overledene op de meest waardige wijze naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen. De vereniging is lid van de “Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland” welke weer is aangesloten bij Nardus.

Wat te doen bij overlijden?

Men dient zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de bode van onze vereniging dhr. Jouke Hoekstra waarna hij overlegt met de nabestaanden over de te regelen zaken. Hij zal ze met raad en daad bijstaan met de voorbereiding van begrafenis of crematie, hierbij rekening houdend met de wensen van de overledene en nabestaanden.

Lidmaatschap van de vereniging kost €15.-/ jaar, en de ledenkorting is €800.-/ uitvaart welke bedragen ieder jaar worden vastgesteld op de ledenvergadering van onze vereniging. Kinderen onder de 18 jaar zijn vrijgesteld van contributie.

Het is goed u bewust te zijn van de kosten die een uitvaart met zich meebrengt. Wij constateren dat er nogal eens verwarring bestaat tussen het lidmaatschap van een uitvaartvereniging en afsluiten van een uitvaartverzekering. Dit zijn twee geheel verschillende zaken. In het kort is het als volgt:

• de uitvaartvereniging keert geen geld uit maar verzorgt diensten waarover men korting ontvangt.
• een uitvaartverzekering keert wel geld uit maar verricht vaak geen diensten.

Voor de kosten van een begrafenis of crematie moet u rekenen op zeker € 6.000,– , desgewenst kunt u zich voor deze kosten laten bijverzekeren. 

Bode: Jouke Hoekstra

0511-482444 (24 u p/dag bereikbaar)

Bestuur: J.Miedema Voorzitter 0519-571562
  S. van der Wal Bestuurslid 0519-571708
  S.Vlasman Secretaris 0519-571293
  B.Boltjes-Seepma Penningmeester 0519-571331
  M.Brander-Kamstra bestuurslid 0519-571489
  A.Sijtsma-Meindertsma bestuurslid 0519-571310

Ons vriendelijk verzoek om bij wijziging in gezinssituatie ( verhuizing, huwelijk, echtscheiding of geboorte) dit door te geven aan onze penningmeester.

Hieronder kunt u de Privacy verklaring vinden: Uitv.ver. D.L.E. Ternaard A.V.G.-geconverteerd