Musical

clip_image001

De afgelopen maanden hebben zo’n 40 mensen zich aangemeld voor deelname aan de musical Ester. Dit in de vorm van zang, spel, naaiwerk, organisatie, enz. Dit enthousiasme vraagt om een vervolg! De evangelisatiecommissie heeft de organisatie van de musical daarom nu overgedragen aan de musicalcommissie bestaande uit:

Sita de Graaf secretariaat                                                   571219
Theo en Jannechien van der Wal financiën                           571824
Eelke Goodijk coördinatie zang en spel                                 571988
Pytsje de Graaf coördinatie zang en spel                              571929
Geertje Schoorstra coördinatie zang en spel                         571531       

          clip_image002

clip_image002De commissie zet de komende maanden een draaiboek, inclusief planning in elkaar. Het repeteren start vervolgens in september 2012, waarna we de musical in juni 2013 willen gaan opvoeren. Een voorstelling in de openlucht behoort tot de mogelijkheden;

– De commissie heeft DVD materiaal en tekstboeken in handen van voorstellingen in Heech, Ny Beets en Drachten. De voorkeur gaat uit naar de musical zoals die in Heech is opgevoerd. Musical Ester wordt in het Fries opgevoerd;

– De zoektocht naar een regisseur en diverse hoofdrolspelers is begonnen;

– Johan Boeijenga wil helpen om de zang in te studeren;

– De muzikale omlijsting van de musical zal in handen zijn van diverse muzikanten. Er wordt dus een ‘combo’ opgestart voor deze gelegenheid. Een aantal musici hebben zich al aangemeld en een aantal andere worden gevraagd.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan horen wij dat graag! Met elkaar gaan we er iets heel moois van maken!

Hartelijke groet,

De musicalcommissie