Hondenpoep

“Je dorpsgenoten opzadelen met hondenpoep, dat doe je niet!”

Met deze leus gaan Wierum, Engwierum en Ternaard samen met de gemeente Dongeradeel een experiment doen om de overlast van hondenpoep terug te brengen.

Hondenpoep is voor veel inwoners van onze gemeente een bron van ergernis. Bovendien kan contact met hondenpoep risico’s voor de gezondheid met zich mee brengen. Wierum, Engwierum en Ternaard gaan daarom in samenwerking met de gemeente de strijd aan tegen hondenpoep.

Vanaf 1 mei wordt er gestart met het experiment tegen de overlast van hondenpoep. De deelnemende dorpen hebben bij de gemeente aangegeven zelf iets tegen hondenpoep te willen doen. Om de hondenbezitters te attenderen op de verantwoordelijkheid, worden er borden geplaatst en komen er speciale bakken voor hondenpoep. De dorpen zijn zelf verantwoordelijk voor het legen van de bakken. Het zou natuurlijk fijn zijn wanneer de hondenpoep in de eigen afvalcontainer geleegd wordt en dat de bakken daarmee overbodig zijn. Verder regelen de dorpen ook de communicatie richting dorpsbewoners via de website van het dorp en de dorpskrant.

De gemeente levert een bijdrage door extra toezicht te houden op het niet opruimen van hondenpoep in de dorpen. Hondenbezitters hebben een opruimplicht en moeten dus altijd een schepje of een zakje bij zich hebben om de hondenpoep op te ruimen. Het niet opruimen van hondenpoep is strafbaar. Sinds 1 april heeft de gemeente buitengewone opsporingsambtenaars (BOA’s) in dienst. Deze BOA’s worden ingezet, om op de naleving van de regels te handhaven. Als een BOA constateert dat u de uitwerpselen van uw hond niet opruimt, schrijft de BOA een bekeuring uit!

In heel de gemeente geldt een verbod voor het niet opruimen van hondenpoep. Overal wordt gecontroleerd op het laten liggen van hondenpoep. Hondenbezitters die nalaten om de uitwerpselen van hun hond op te ruimen riskeren een boete van €130,00.

In Ternaard vindt u de borden en afvalbakken op de volgende plaatsen:
DSCF7346– begin schelpenpad, einde Gysbert Japikstrjitte
– begin betonpad, Coert Lambertusstrjitte
– nabij groen bij voormalige Rabobank, langs de gracht
– bij de gymzaal, begin Gysbert Japikstrjitte
– begin sportvelden, Nesserwei ter hoogte van de Spiker
Sticker_hondepoep_Ternaard

1 reactie op Hondenpoep

  1. klaas schreef:

    Ze kunnen beter de paardenstront aanpakken in het park rond de voetbal velden, oudere mensen met een rollator kunnen er vaak niet langs door de paardenstront.
    Paardenbezitters die nalaten om de uitwerpselen van hun paard op te ruimen mogen wat mij betreft wel een boete van €330,00.

Reacties zijn gesloten.