Ondernemers

Ondernemersvereniging Ternaard (OVT) , opgericht in 1989, stelt zich ten doel "het behartigen van de belangen van de leden , het bevorderen van de onderlinge samenwerking van haar leden en het organiseren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk zijn".

Zo’n 53 leden zijn aangesloten bij OVT. Leden kunnen zijn ondernemers al of niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een bedrijf uitoefenen dat gevestigd is in Ternaard . De leden zijn van diverse sectoren o.a. : agrarisch, midden en klein bedrijf, zorg.

OVT heeft contact met de gemeente en overkoepelende ondernemersorganisaties.

Op initiatief van OVT is het kleinschalige bedrijventerrein- werken en wonen- Ternaard tot stand gekomen. De kavelgrootte varieert van 1000 tot 2500m2. De organisatie en verkoop van dit bedrijven terrein wordt gedaan door de Stichting Bedrijventerrein Ternaard. De contactpersoon hiervoor is: dhr.G.Nienhuis te Dokkum. Tel. 0519 720350 of 06 25092535.

De jaarlijkse ledenvergadering is altijd weer een constructieve en gezellige bijeenkomst. Daarnaast organiseert OVT activiteiten die ondernemend Ternaard in de belangstelling brengen.

Het contactadres van OVT is: mevr. M.F.de Vries, van Aylvastrjitte 14, 91SN Ternaard.
Tel. 0519 293373. Mail pw.meinema@knid.nl

Geef een reactie