Zichtbaar geloven tijdens Wereldgebedsdag

TERNAARD – Zondag 5 maart vond de jaarlijkse Wereldgebedsdag plaats in de Grutte Tsjerke van Ternaard. De kerk was prachtig aangekleed met kleuren en de sfeer van het themaland van dit jaar: Taiwan met als thema: ‘Zichtbaar geloven’ Ik heb gehoord van jullie geloof.

Het thema van de Wereldgebedsdag is gebaseerd op Efeziërs 1:15-19, de brief die naar een geloofsgemeenschap is gestuurd om dankbaarheid te uiten. Paulus dankte God voor de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden, en bad dat ze deze drie waarheden mochten zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.

Bij binnenkomst werd iedereen verwelkomd met koffie, ranja, wat lekkers. Tijdens de dienst vertelden enkele dames over hun situatie, ervaringen en hun leven met God in hun land Taiwan. Het thema ‘Zichtbaar geloven’ werd door voorganger Janneke Goodijk toegelicht

De collecte in deze dienst, en de andere wereldgebedsdagdiensten was bestemd voor drie projecten in Taiwan: Taipei Homeless Caring Entre – Het daklozen centrum van het Leger des Heils, Changhua Children’s Home – Opvang tehuis voor 16 kinderen tot 14 jaar met leer en gedragsproblemen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.