Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/14529-2/
Twitter

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/14526-2/
Twitter

Ternaards Tien Argumenten Tegen Gaswinning

1. Laat Ternaard niet zakken.

Gaswinning onder ons dorp geeft hoe dan ook bodemdaling en die bodemdaling heeft grote gevolgen voor de waterstand: slecht voor de fundamenten van onze huizen en boerderijen – en het herstellen van de gevolgen kost veel geld… als de gevolgen überhaupt te herstellen zijn.
2. Ook kleine velden beven.

Praktijkvoorbeelden te over: niet alleen bij het grote Groningen-gasveld, ook rond de “kleine velden” zorgt gaswinning voor aardbevingen, zoals laatst in Lauwerszijl. Deze bevingen kunnen in kracht zelfs even sterk zijn. Dat geeft schade aan gebouwen.

3. Bodemdaling ijlt nog jaren na.

Ook als een gasveld wordt afgesloten, kan de bodemdaling nog vele jaren een feit zijn.. En dus is de zogenaamde ‘hand aan de kraan’ (snel stoppen met pompen) een ordinaire verkooptruc. Alleen niet-boren betekent 100% veiligheid.

4. De NAM trilt ook.

Niet alleen de bodem van Groningen, ook de NAM zelf zit vol scheuren. Er dreigen meerdere miljardenclaims terwijl Shell en Exxon hun aansprakelijkheid ontkennen. Rara: wie betaalt de schade als de NAM failliet is?

5. Geen boortoren in ons dorp.

Wie wil een boorlocatie binnen de bebouwde kom van een dorp? De boortoren is tijdelijk, maar dat geldt niet voor de buizen, tanks en lawaaierige transformators en compressoren. Zou de president-directeur van Shell Nederland dat in haar tuin willen, dag en nacht, inclusief gasfakkel?

6. Geen garanties tegen fracking.

Overal om ons heen is het patroon zichtbaar: wat begint als ‘gewone’ gaswinning wordt, als het gasveld half leeg is, een nieuw niet te stoppen ‘cadeau’: fracking. Een ‘cadeau’ met chemische verontreiniging van onze bodem en ons water!

7. Ternaard ligt naast de Waddenzee.

Ja, ons dorp ligt aan de zeedijk. We zijn trots op het prachtige Werelderfgoed Waddenzee. Helaas staat de zeespiegel –langzaam maar zeker- steeds hoger. En kan, vanwege bodemdaling als gevolg van gaswinning, dit unieke natuurgebied kopje ondergaan. Wij willen het Wad aan onze kinderen doorgeven zoals wij het gekregen hebben.
8. Ternaard moet één dorp blijven.

Gaswinning zaait méér dan bodemdaling en scheuren. Het zaait ook verdeeldheid. Wij willen geen scheuren in het hart van ons dorp. En dat is ook helemaal niet nodig.

9. Het gas van Ternaard is niét noodzakelijk.
Moet, nu de gaskraan in Groningen dicht gaat, die in Friesland verder open? Nee, het gas onder ons dorp en onder de Waddenzee is namelijk een ander soort aardgas. Het is ‘hoog calorisch’ en wordt niet gebruikt voor verwarming en koken, maar voor de industrie. Daar zijn genoeg alternatieven voor en belangrijker: er is helemaal geen tekort aan gas. Gaswinning in Ternaard is dus niet noodzakelijk!

10. Het gas van Ternaard is niét nuttig.
De NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)willen tot op het laatst zoveel mogelijk geld verdienen met gaswinning en zeggen dat dat ‘nuttig’ is. Ja, voor henzelf, maar niet voor Ternaard, Dongeradeel of Friesland en ook niet voor de rest van Nederland. In Nederland WAS verduurzaming jarenlang onmogelijk. We waren een hekkensluiter in Europa. Tot de gaskraan, dankzij het protest van de Groningers, dicht moest – toen kon het opeens dus wel. Kortom: waar een wil is, is een weg. Laat het gas onder het gras, de toekomst is duurzaam!

Ternaard heeft toekomst. Gas niet. Spreek je ook uit: ga op 2 juni mee naar Harlingen om te protesteren tegen gaswinning. Bij voldoende deelname rijden er bussen heen en weer. Opgave via:
Anna Anjema : anna.anjema@knid.nl

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/ternaards-tien-argumenten-tegen-gaswinning/
Twitter

Uitnodiging Bijpraatsessie gaswinning Ternaard

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt u uit voor een bijpraatsessie op 24 mei 2018. Wij informeren u dan graag over de eerste resultaten uit het milieueffectrapport voor de voorgenomen gaswinning Ternaard.

De afgelopen maanden sprak De Gemeynt met tientallen belanghebbenden over de toekomstkansen voor de regio en de voorgenomen gaswinning in Ternaard door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Dit gebeurde in opdracht van het bestuurlijk overleg, dat bestaat uit de gemeente Dongeradeel, het ministerie van EZK, NAM, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Hieruit is een duidelijk beeld ontstaan van de verschillende belangen, vragen en zorgen met betrekking tot de gaswinning. Een van de nadrukkelijke wensen vanuit de omgeving was meer informatie te krijgen over de effecten van gaswinning en de locatiealternatieven.

Daarom organiseren wij deze bijpraatsessie. Hier bespreken wij aan de hand van kaartmateriaal met u de eerste resultaten van de verrichte onderzoeken. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de effecten op de onderzochte locaties voor de boring en leidingen, veiligheid, effecten op de natuur, bodemdaling en geluids­ en verkeershinder. U kunt over al deze onderwerpen met verschillende experts in gesprek gaan. Wij horen graag uw reacties op de verschillende onderdelen. Uw input nemen wij weer mee in het vervolg, zowel in de procedure als in het omgevingsproces.
Vooraf aanmelden is niet nodig. De bijpraatsessie is van 16.00 uur tot 20.00 uur en vindt plaats in Dorpshuis Tunawerth, Aldbuorren 13 in Ternaard.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/uitnodiging-bijpraatsessie-gaswinning-ternaard/
Twitter

Open zangworkshop Ternaard

Op zaterdag 26 mei organiseert zangcoach Ellen Bakker een zangworkshop in Ternaard, voor iedereen die graag zingt. De deelnemers kunnen zich een hele middag laten onderdompelen in vocale harmonie, klankvorming, zangspiertraining en een hoop lol. Het resultaat wordt opgenomen, zodat ook de achterban kan meegenieten. Deelnemers kunnen zich nog opgeven via www.ellenbakker.frl .

Zingen is goed voor de gezondheid, dus ook die krijgt een boost. Daarbij brengt de inspanning van een middag samen zingen na afloop een heerlijke ontspanning teweeg, dus deelnemers gaan altijd breed grijnzend de deur uit.

Ellen Bakker is zangcoach, zangeres en workshopleider. Ze stond aan de wieg van de zangcarrières van onder anderen Roel van Velzen en Friese toptalenten Theun Plantinga, Jelle B. en Folkert-Hans Tolsma. Ook bij de koren in de noordelijke provincies is ze inmiddels geen onbekende meer.
___________________________________________________________________
Wat : open zangworkshop
Waar : Benthuis Ternaard, Nieuwbuurt 14, Ternaard
Datum: zaterdag 26 mei
Tijd : 14:00 tot 17:00 uur.
Prijs : € 25,00 inclusief koffie/thee/taart

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/open-zangworkshop-ternaard/
Twitter