Oudste inwoner Ternaard op 105-jarige leeftijd overleden

Deze foto werd gemaakt ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag op 19 mei 2011.

Op donderdag 19 mei 2016 werd mevrouw Adriana Hartman – Wunderink 105 jaar oud. Omdat zij daarmee niet alleen de oudste bewoner van het verzorgingshuis was, maar ook de oudste inwoner van Ternaard, werd er aan deze dag een feestelijk tintje geven. In de vroege ochtend van maandag 23 januari is zij in woonzorgcentrum Spiker overleden.

Mevrouw Adriana Hartman – Wunderink werd op 19 mei 1911 te Amsterdam geboren als dochter van Jacobus Marinus Wunderink en Susanna Katharina van Zijl. Het grootste deel van haar leven heeft zij dan ook in de randstad gewoond. Ze verbleef inmiddels al weer een jaar of dertien in Spiker.

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS

‘Haken is verbinden. Haak maar aan’

De Ternaarder Haaksters bijeen op de haakavond

‘Haken is verbinden. Haak maar aan’ dat is it motto foar it meitsjen fan De Grootste Gehaakte Deken ter Wereld . Rûnom yn Fryslân waarden minsken oproppen om mei te dwaan . Nynke Schoorstra hat in oprop dien yn Ternaard . Sa’n 12 froulju foarmje no “de Ternaarder Tekken Haaksters”. Om de 14 dagen bin se in jûn mei-elkoar oan it haken. As earste ha se in tekken makke mei de Ternaarder tulp. Undertusken ha se 4 tekkens fan 140 by 200 cm klear.
Foar Kulturele Haadstêd 2018 bin der sa’n 10.000 tekkens nedich om it rekôrd fan grutste tekken fan de wrâld te ferbrekken. Wat lytsers begûn wreidet him stadichoan út. Yn hiel Nederlân binne ûnderwilens froulju dwaande om tekkens te haken.

Wolle jim ek meidwaan oan dizze rekôrd aksje,sjoch dan foar mear ynformaasje op: Facebook pagina De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld of www.paletgroep.nl/samenhaken

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS

Bijzondere Week van Gebed in Ternaard

De afgelopen Week waren er in heel Nederland activiteiten in het kader van de Week van het Gebed. Teruggekeken werd op 500 jaar Reformatie en het verlangen naar verzoening. Maarten Luther kaartte in 1517 vijfennegentig stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Marten Luther was het essentieel dat mensen hun rechtvaardiging niet konden kopen of zelf bewerken, maar door het geloof in Christus uit genade ontvangen. Het is tragisch dat dit besef eeuwenlang zo’n verdeeldheid in de kerken heeft gebracht.

De Syrische vluchteling Majd ontsteekt de paaskaars.

Het thema van de afgelopen gebedsweek was “Jouw hand, mijn glimlach”, beeld van verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed met elkaar. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt.
In de speciale dienst van zondag 15 januari in de Grutte Tsjerke van Ternaard, werd die verzoening in de breedste zin van het woord gesymboliseerd door muren van hoogmoed, betweterij, afscheiding, vooroordelen en arrogantie letterlijk af te breken. De afgebroken stenen werden daarna gebruikt als bouwstenen voor het kruis.
Van maandag- tot en met vrijdagavond was er vervolgens iedere avond een gebedshalfuur in het koor van de Grutte Tsjerke. Tussen de 25 en 45 Christenen uit heel verschillende kerken en tradities ontmoetten elkaar, zongen en baden voor eenheid en verzoening. Jong en oud waren onder de indruk van dit intieme gebeuren en de kracht die uitgaat van eensgezind gebed.

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS

Informatiemarkt Ternaard leidt tot run op bouwterreinen

De informatiemarkt die afgelopen zaterdag werd gehouden over werken en wonen in Ternaard, was een groot succes! De markt werd gehouden op de unieke woon-werklocatie aan de Streng in Ternaard.

Douwe Vellinga, Stichting bedrijventerrein (rechts) in gesprek met Wethouder Braaksma van Dongeradeel en Richard van der Meulen over de bouw van bedrijven aan de Streng.

Naast de Stichting Bedrijventerrein waren ook de Gemeente Dongeradeel, de Rabobank, Makelaardij Roos en Thús Wonen vertegenwoordigd in de loods van Bouwbedrijf van der Kooi. Door deze unieke combinatie konden bestaande vragen en onduidelijkheden snel worden opgelost. Dit leidde tot concrete opties op 4 kavels van het bedrijventerrein en serieuze belangstelling voor 2 andere kavels.

Ook op bouwkavels voor woningbouw aan de van Aylvastrjitte is optie gelegd en verdere belangstelling getoond. Omdat er ook door een partij belangstelling is getoond voor een bedrijvencentrum op de Streng wordt bij voldoende verdere belangstelling overwogen om hier een kavel voor in te richten.

Nadat de bouwactiviteiten circa 8 jaar stil hebben gelegen, komt nu de mogelijke ontwikkeling van fase 2 van de woon-werklocatie ineens in beeld omdat de kavels bijna uitverkocht zijn en er toch behoorlijke belangstelling is. Het mooie is dat al de belangstelling uit Ternaard zelf komt, zodat de werkgelegenheid voor het dorp behouden blijft! Dit was destijds ook het doel van de woon-werklocatie in Ternaard.

Dongeradeel wil een ondernemersvriendelijke gemeente zijn. Die ambitie heeft wethouder Braaksma alle potentiële startende ondernemers afgelopen zaterdag mee gegeven. Regels zijn er om een bestendige duurzame groei van het bedrijf mogelijk te maken. Hij is er van overtuigd dat de dienstverlening aan ondernemers nog altijd beter kan: gerichter, meer samenhangend, sneller, met meer oog voor de ondernemer en zijn positie en belang. Daar zet hij zich voor in.

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS

Brassband Euphonia, Ternaard: A Swinging New Year!

Met de mars Arsenal werd het aanwezige publiek meteen getrakteerd op een fijne muzikale opening van het Nieuwjaarsconcert 2017 van Brassband Euphonia. Ondanks het stormachtige weer hadden vele mensen de weg naar dorpshuis Tunawerth gevonden,
zodat Euphonia een volle zaal kon toespelen én toezingen. Dat gebeurde natuurlijk met Happy New Year van Abba.

Na deze muzikale nieuwjaarsgroet heette presentatrice Pytsje de Graaf iedereen welkom. Thema van het concert was; A Swinging New Year! Voor een extra portie swing was de Clay Corners Bigband van muziekschool Opus3 uitgenodigd voor deze avond. Tijdens hun eerste muzikale bijdrage brachten zij o.l.v. hun zeer enthousiaste dirigent Gerard Viet heerlijke bigbandnummers als Mood Indigo en Superstition. Het plezier in muziek maken spatte er vanaf bij de Bigband.
Sinds augustus 2016 staat Euphonia onder leiding van dirigent Paulus de Jong. Hij had voor deze avond een mooi afwisselend programma samengesteld. Onder zijn muzikale leiding werden voor de pauze o.a. het swingende Children of Sanchez en de mooie filmmuziek My Heart Will Go On gespeeld. Eb-cornet solist Dirk de Ruiter kon in het bekende gedragen Adagio van Tomaso Albinoni zijn muzikale talent laten horen. Daarna stonden de leerlingen van Euphonia; Atze, Geert, Savanah en Sybren in de spotlights. Ze lieten als kwartet, trio en solist horen wat zij de afgelopen tijd hadden geleerd. Het publiek waardeerde hun prestaties met een daverend applaus.

Na de pauze werd de hulp van de leerlingen ingeroepen bij het bekend maken van de prijzen van de verloting. Nadat de prijzen waren uitgedeeld werden alle lichten in de zaal gedoofd. Black Symphony Overture is een bijzonder nummer van de symfonische rockgroep Within Temptation; in het donker, begeleid door één noot in de bassen, kwamen de leden van Euphonia op met mysterieus gezang. Hierna werkt het stuk naar een prachtig hoogtepunt, waarna het eindigt met wederom gezang. Het werd een sfeervol begin van de tweede helft van het concert. De leerlingen konden hun beste beentje voorzetten in het Brass ABC en de trombonisten konden, gekleed in Poncho en Sombrero, muzikaal uit hun dak gaan in Blades of Toledo. Beide stukken werden begeleid door Euphonia. Na een heerlijk swingend optreden van de Bigband, waarbij vele solisten al improviserend voor het voetlicht traden, was het concert al bijna afgelopen. Euphonia sloot de avond swingend af met Mr. Bizet Swings. Na het dankwoord van voorzitter Wiebrig Reitsma volgde nog muzikaal vuurwerk met het overbekende Music van John Miles dat door Euphonia als toegift werd gespeeld. Het aanwezige publiek beloonde dit met een staande ovatie!

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS