Sportkooi in Ternaard

In Ternaard willen wij een mooie speelplek creëren, bedoeld voor opgroeiende kinderen, in de vorm van een sport-/pannakooi op verharde ondergrond. Een sportkooi is een oefenveld omheind door een hekwerk waarin meerdere sporten geïntegreerd kunnen worden zoals voetbal, volleybal, basketbal.

image

Waarom?
Ons land kent vaak periodes van regenachtig weer waardoor grasvelden soms lange tijd onbespeelbaar zijn. Met een speelveld met verharde ondergrond kun je, als het maar even droog is, toch lekker buiten in beweging zijn. Ook heeft een sportkooi een sociale functie: een eigen plek voor kinderen waar men elkaar kan ontmoeten.
Ternaard bevindt zich daarnaast in een krimpregio en o.a. een mooie speelgelegenheid houdt ons dorp aantrekkelijk voor jonge gezinnen.

Locatie
De sportkooi willen wij situeren in/nabij de speeltuin bij camping het Groene Hart. De kooi vormt een mooi aanvulling op de speeltuin en kan tevens aantrekkelijk zijn voor campinggasten.
Binnenkort nodigen wij de inwoners en buurtvereniging van de Raadhuisstraat uit om e.e.a. nader af te stemmen en toe te lichten.
Met de gemeente hebben wij inmiddels positieve gesprekken gevoerd en zij verlenen medewerking om onze plannen tot uitvoer te kunnen brengen.

Financiering
In de komende periode gaan wij actief aan de slag met het aanvragen van subsidies en het doen van sponsorverzoeken en het houden van acties. Hiermee hopen wij een bedrag van ruim € 40.000 bij elkaar te krijgen. Een heel bedrag, echter wij streven naar een duurzame onderhoudsvrije sportkooi waarin meerdere sporten geïntegreerd kunnen worden, voorzien van een onderhoudsvrije ondergrond van drainbeton die zo’n 20 jaar mee kan gaan!

Wij houden u op de hoogte van de voortgang via www.ternaard.nu en/of via dorpskrant. Wij hopen dat u één of meerdere acties voor de sportkooi zult ondersteunen.

Neemt u voor vragen gerust contact met ons op!

Dorpsbelang Ternaard                                                          Buurtvereniging Om d’Ald Feart
contactpersonen:                                                                  contactpersonen:
Jan Keegstra (06) 46341234                                                Sierd Boersma (06) 25199934
Hendrik Talsma (06) 51440377                                            Jantine Miedema (0519) 572123
secretaris@ternaard.nu                                                        omdealdfeart@hotmail.com

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS