Ternaard bezorgd over ouderenzorg

2016-12-01-ternard-spiker-3Donderdag 1 december jl. werd in het dorpshuis een drukbezochte bijeenkomst van de Werkgroep Aldereinsoarch Ternaard, (WAT), gehouden. Circa 200 mensen kwamen af op de oproep van de werkgroep om samen te bekijken hoe we de zorg in Ternaard e.o. in de toekomst willen voortzetten. Dit naar aanleiding van de ophanden staande sluiting van Spiker Ternaard.

Na een welkomstwoord van Ellen Tabak blikt Jan Keegstra kort terug op de afgelopen twee jaar van het bestaan van de werkgroep. Hij vertelt dat de werkgroep diverse bijeenkomsten heeft gehouden en diverse mogelijkheden heeft bekeken om de zorg in Ternaard te behouden, maar dat Kwadrant de werkgroep sinds de overname aan het lijntje heeft gehouden tot de bekendmaking, op 22 november 2016, van sluiting van Spiker.

Sluiting onacceptabel.
Werkgroep Aldereinsoarch Ternaard, (WAT) heeft Kwadrant laten weten dat dit geen oplossing is, er wordt gepleit voor uitbreiding van senioren woningen aan Albertus Nautastrijtte. Dit ook vanwege het mooie gezondheidscentrum dat Ternaard daar bezit. De werkgroep wil een gesprek met Thús wonen, gemeente Dongeradeel en Kwadrant. De werkgroep ziet geen oplossing in zorgdorp Ternaard als dit alleen maar betekent, aanpassing van enkele woningen in de Herwey- en Gysbert Japiksstrijtte. De uitbreiding van seniorenwoningen aan de Albertus Nautastrijtte wil de werkgroep ondersteunen met een enquête. Deze enquête werd bij de deur uitgedeeld. Door het invullen van de enquête gaf men aan op korte termijn te willen verhuizen naar de Albertus Nautastrijtte.
Des te meer mensen deze enquête invullen, hoe sterker de positie van de werkgroep richting de Kwadrantgroep. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de aanwezigen krijgt de werkgroep diverse mogelijkheden aangereikt o.a. een combinatie met gehandicaptenzorg en het opvullen van lege kamers in het bestaande gebouw door jongeren. Ook het op zoek gaan naar particuliere initiatieven wordt genoemd zoals de koop van het gebouw van de Kwadrantgroep door een dorpscoöperatie. ‘Door de aankoop van gebouw en het verpachten van de zorg kan de dorpscoöperatie het gebouw weer bij de tijd en veilig maken’,volgens een van de insprekers, ‘dit hangt natuurlijk af van de bouwkundige staat en het bijhorende kosten plaatje’. De werkgroep zegt toe alles te zullen onderzoeken.
Greta Kingma doet nog een oproep om extra vrijwilligers in Spiker. Eelke Goodijk vraagt de aanwezigen om vooral respons te blijven geven, tevens vraagt Eelke om hulp van deskundigen op bouwkundig, financieel en juridisch gebied. Zij kunnen een dankbare aanvulling zijn voor het de werkgroep.

Vervolg afspraak
Leidt de bijeenkomst met Kwadrant, gemeente Dongeradeel, Thús wonen en de werkgroep tot niets, dan wordt er serieus nagedacht over de het oprichten van de dorpscoöperatie, dit geeft mogelijk meer body richting de gesprekspartners. Hier is echter wel een mate van deskundigheid voor nodig. Mevr. Tabak besluit de bijeenkomst door een ieder te bedanken voor zijn/haar komst en inbreng.

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS

Prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging

Ondertekening van prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging.

Ondertekening van prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging.

De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK-gemeenten), de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland en de Huurdersvereniging De Bewonersraad hebben op 5 december de prestatieafspraken voor het jaar 2017 ondertekend. Het is de eerste keer dat prestatieafspraken zijn gemaakt volgens de richtlijnen uit de nieuwe Woningwet. De huurdersvereniging De Bewonersraad is voor het eerst bij het maken van de afspraken als gelijkwaardige partij aangesloten.

In 2016 is een gezamenlijke DDFK-Woonvisie in de gemeenteraden vastgesteld. In het belang van de volkshuisvestelijke opgave zijn de vier gemeenten al geruime tijd in overleg met de twee betrokken woningcorporaties en de huurdersvereniging over het (sociale) woningbouwbeleid in Noordoost-Fryslân. Er komen namelijk veel ontwikkelingen op de regio af zoals bevolkingsafname, vergrijzing, veranderingen in de zorg, decentralisatie van overheidstaken. Een belangrijke doelstelling is ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor woningzoekenden met een laag inkomen.

Onderwerpen
In juli 2016 zijn in de Raamovereenkomst 2016 – 2020 de basisafspraken tussen genoemde partijen voor de lange termijn vastgelegd. Nu zijn in de prestatieafspraken de concrete activiteiten beschreven op onderwerpen als betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en verduurzaming, wonen en zorg, leefbaarheid en omgeving. De prestatieafspraken maken duidelijk inzichtelijk welke inzet de individuele partijen op de genoemde onderwerpen leveren.

Woningcorporaties
Kerntaak van de woningcorporaties is om te zorgen dat mensen tot een inkomen van €39.874 bruto per jaar (prijspeil 2016) goed en betaalbaar kunnen wonen. Inzet wordt gepleegd op de kwaliteit van de sociale huurwoningen (verbouw en nieuwbouw) en een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep.

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS

Ternaard niet opgewassen tegen Twijzel

Ternaard kon zaterdagmiddag niet stunten tegen het op de 2e plaats staande SC. Twijzel. Na twee vrije zaterdagen waarin alleen geoefend werd tegen 5e klasser Ouwe Syl midweeks 3 – 2 winst, twee belangrijke wedstrijden zo net voor de winterstop te beginnen zaterdagmiddag tegen Twijzel en volgende week uit tegen Oostergo. Na twee thuisnederlagen was het motto vandaag winnen om niet verder af te glijden op de ranglijst. Trainer Henk de Boer miste deze middag de geblesseerde Hendrik Talsma, en begon op de bank met res. keeper Anne Hellinga, Teake Jan Keegstra, David de Vries en Simon van der Weg.

Onder leiding van scheidsrechter Adema uit Wouterswoude was het Twijzel dat om half drie mocht aftrappen waarbij Twijzel gelijk druk zette naar voren en Ternaard vast zette op eigen helft. Het mocht in de 14e minuut even buiten het strafschopgebied van Ternaard een vrije trap nemen waarbij de bal keihard door Menno Blom van Twijzel werd ingeschoten maar keeper Jaap Gulmans kan nog net met zijn hand de bal over de lat tikken. De toegekende hoekschop leverde niets op voor Twijzel. In de 18e minuut was het wel raak voor Twijzel als opnieuw Menno Blom van grote afstand mocht uithalen waarbij de bal onderkant lat zo het doel in stuitte en Twijzel op 0 – 1 kwam. Zo bleef Twijzel het gevaarlijkst en kon Ternaard maar zelden bij het doel van Twijzel komen door dat men de acties veel te lang wilde door voeren en Twijzel steeds vroeg stoorde. In de 26e minuut mocht Ternaard niet klagen als Twijzel weer gevaarlijk door kwam waarbij de bal eerst op de paal werd geschoten en daarna de bal door een verdediger van Ternaard net voor de doellijn werd weggehaald. Maar in de 31e minuut werd het dan wel 0 – 2 voor Twijzel als het op links een hoekschop mocht nemen waarbij de bal hoog werd voor gebracht op de lange Menno Blom die simpel de bal zo kon in koppen en Twijzel op 0 – 2 bracht. Hier was nog wel zo voor gewaarschuwd de gevaarlijke hoekschoppen van Twijzel met hun lange mensen voorin. Echter in de 34e min. werd het nog erger voor Ternaard als Twijzel opnieuw op links een hoekschop mocht nemen die weer goed werd voor gebracht waarna in de kluts Johannes van der Meulen de bal in de bovenhoek van het Ternaarder doel kopte en hier mee Twijzel op 0 – 3 bracht. De wedstrijd leek gespeeld, leek, want hierna ontstond een knotsgekke periode waarbij Ternaard nu wel veel directer ging spelen en de bal diep speelde op de voorwaartsen waarbij in de 41e min. Gosse Reinder Kingma prima de bal ontving en zich ontdeed van zijn tegenstander en alleen richting keeper Twijzel kon afgaan die prima omspeelde en zo beheerst de 1 – 3 inschoot. Ternaard rook wat en in de 45e min. was het opnieuw raak als weer de bal diep werd gespeeld op Jacob van der Veen op links die prima de bal mee nam en het strafschopgebied van Twijzel in dook en met een lage schuiver de 2 – 3 maakte in blessuretijd. Want gelijk hierna floot scheidsrechter Adema ook voor rust.

Na rust geen wijzigingen in de ploeg van Ternaard dat mooi op tijd de aansluiting had gevonden met Twijzel en op jacht wou naar de gelijkmaker. Maar hoe anders liep het, want nog geen minuut gevoetbald, of Twijzel maakte de 2 – 4 door slap verdedigen bij Ternaard was het Mack Wichaisnek die de bal van zijn mede speler ontving en met een simpel tikje scoorde hij de 2 – 4 in de 46e min. Een bittere tegenvaller zo net na rust. Toch kreeg Ternaard hierna ook kansen. Eerst was het Gosse Reinder Kingma die zijn kopbal door de keeper van Twijzel over het doel getikt zag worden waarbij de toegekende hoekschop niets zou op leveren. En daarna werd een zuiver doelpunt van Gosse Kingma wegens buitenspel door scheidsrechter Adema afgekeurd op advies van de grensrechter van Twijzel. Daar Gosse Reinder als aanvoerder verhaal ging halen bij scheidsrechter Adema, ontving hij geel. Daarna was het Jacob van der Veen die er tussen uitkneep op volle snelheid en vanaf links naar binnen komt en scoorde, maar weer vlagde de grensrechter voor buitenspel, en dus weer keurde scheidsrechter het doelpunt af. Opnieuw haalde Gosse Reinder verhaal bij scheidsrechter Adema waarop hij weer geel kreeg en dus twee maal geel is rood en moest Gosse Reinder vertrekken. Ternaard met 10 man verder waarbij ook nog eens Roel Hoekstra en Danny Post geel kregen en twee spelers van Twijzel. Het was hierna Twijzel dat enkele prima kansen kreeg, maar doelman Jaap Gulmans stond prima te keepen en kon zo de schade beperkt houden. Ternaard probeerde het wel, maar de echte overtuiging ontbrak. Na 90e min. voetbal was het hierna scheidsrechter Adema die voor de laatste maal floot en Twijzel, dat makkelijker en feller speelde, een verdiende overwinning behaalde op Ternaard.

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS