40 bezoekers informatie-avond boring Ternaard

 NAM boorde eerder zo’n 35 putten in Dongeradeel, zoals hier in 2014 bij Engwierum.

NAM boorde eerder zo’n 35 putten in Dongeradeel, zoals hier in 2014 bij Engwierum.

Donderdagavond bezochten zo’n 40 belangstellenden in Ternaard een inloopavond van Economische Zaken en NAM. Tijdens deze avond kon men vragen stellen over het vergunningentraject voor de voorgenomen boring bij Ternaard. NAM heeft het voornemen om in 2018 een kleine gasveld aan te boren ten Noorden van het dorp. De vragen van de bewoners waren zeer verschillend. Waar ligt het gasveld? Hoeveel aardgas zit er? Hoe zit het met bodemdaling? De vertegenwoordigers van NAM en Economische zaken konden een toelichting geven op de plannen. Ook waren andere organisaties vertegenwoordigd, zoals gemeente Dongeradeel, de bodemdalingscommissie en Wetterskip Fryslân. De aanwezigen konden ook mondeling een zienswijze doorgeven. Deze zienswijzes werden genoteerd en worden meegenomen in het komende vergunningentraject.

Het veld dat aangeboord wordt, is naar verwachting 700 keer kleiner dan het Groningen gasveld. Toch is dit kleine veld bij Ternaard voldoende om Fryslân 10 jaar van energie te voorzien.
NAM is al enkele tientallen jaren actief in deze regio. In Dongeradeel zijn op verschillende locaties al zo’n 35 putten geboord. In 1991 is een boring uitgevoerd bij Ternaard, maar vanaf deze locatie vlakbij de Nesserwei is nooit gas gewonnen.

NAM voert sinds 1974 het door de Nederlandse regering geïntroduceerde kleine-veldenbeleid uit. Dit beleid heeft tot doel om eerst de kleine gasvelden op te sporen. Momenteel komt circa 30% van het aardgas uit circa 250 kleine gasvelden in heel Nederland

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS

Zorgcoöperatie Ameland heeft bestuur

HOLLUM – Werkgroep Zorgcoöperatie Ameland (ZcA) heeft woensdagavond haar eerste algemene ledenvergadering gehad en daar zijn een bestuur en een raad van commisarissen gekozen. Ook is de financiële commissie ingesteld, de kascommissie, en is er een start gemaakt met de vorming van de raad van inspiratie.

Zorgcoöperatie Ameland
De ZcA is ontstaan uit twee intitiatieven van Gerard Metz en Piet IJnsen, die zijn samengevoegd tot de coöperatie. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft zich afgelopen twee jaar, sinds de teloorgang van Zorggroep Pasana, hard maakt voor de zorg op het eiland. Er was zorg om de zorg op Ameland. De werkgroepleden zijn van mening dat de zorg en welzijn op het eiland niet alleen vóór, maar ook ván de Amelanders moet zijn en daaruit spreekt de coöperatieve gedachte. Samen met de andere partijen die bij de zorg op Ameland betrokken zijn wil de ZcA haar speerpunten op de zorgagenda krijgen. Die speerpunten gaan over het behouden van goede zorg op het eiland, waarbij de ZcA de Amelander bevolking vertegenwoordigt in de overleggen met gemeente, Kwadrant en Thuiszorg. In de afgelopen twee jaar heeft de ZcA de zorgverantwoordelijken “bij de les gehouden,” zegt Gerard Metz aan het begin van de avond en “druk op het systeem” gezet. De ZcA mag dan vorig jaar de bieding om de ouderenzorg hebben verloren van KwadrantGroep, in het proces daarna heeft ze een rol van betekenis kunnen spelen en die rol van ‘stem van de eilanders’ wil de ZcA uitbouwen.

De werkgroepleden waren Gerard Metz, Piet IJnsen, Jacob de Groot, Tonnie Overdiep, Tineke Kooiker, Angela Kiewiet, Elsiena Bruin en Carla Plagge, bijgestaan door Kornelis Afman en Piet Gorter van Bureau In voor Zorg. Zij ondersteunen vanuit het ministerie van VWS de coöperatie met hun kennis en expertise, in ieder geval nog tot eind dit jaar. VWS waardeerde de inzet en het plan van het Amelander Model en bood de adviseurs aan.

Een volle zaal met leden in Ons Hol koos het bestuur van de ZcA: Anneke van der Meulen-Dokter, Carla Plagge, Martine Wildervank en Jacob de Groot. De Groot, die aan het begin van de vergadering nog meedeelde dat zijn taak erop zit, neemt toch voorlopig de voorzittersrol op zich. Tot raad van commissarissen is gekozen: Marijke Metz, Piet IJnsen en Tonnie Overdiep. Gerard Metz neemt zitting in de raad van inspiratie. Wie zich geroepen voelt op inspirerende wijze mee te denken over de zorg kan zich melden bij het bestuur. De financiële commissie wordt gevormd door Yme Brijker en Trijnie Wijnberg.

Oud-wethouder Wim de Boer is een van de 85 leden in de zaal. Hij is zeer betrokken bij De Stelp en de ouderenzorg. Zes jaar lang zat hij in de cliëntenraad van het zorgcentrum op Ameland. Al die jaren is er gesproken over de ouderenzorg en de toekomst van De Stelp, nog steeds zonder definitief besluit, zegt De Boer: “Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt.”

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS