Aan bewoners met zonnepanelen

De laatste weken blijkt dat de PV omvormers geregeld in storing gaan omdat de spanning te hoog oploopt. Na contact met Liander geven zij aan eerst meer meldingen te moeten ontvangen voor ze metingen gaan verrichten. Wel kunnen ze zien dat de spanning hoog is. Dus aan een ieder die ook ziet dat er momenten zijn dat de PV omvormer helemaal niks levert, WhatsApp naar +31 6 52797989 (dit is een nr van Liander) waar je snel reactie op krijgt. Of bellen op werkdagen naar het storing nummer van Liander.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Aan bewoners met zonnepanelen

Ruimen graven Gemeentelijke begraafplaatsen Noardeast-Fryslân

Grafruiming vindt plaats wanneer nabestaanden geen grafrechten meer hebben. De grafrechten lopen af zodra de nabestaanden afstand doen van het graf of als de huurperiode voorbij is en deze niet meer verlengd wordt of kan worden.

Op de gemeentelijke begraafplaatsen Burdaard, Damwâldsterreedsje te Dokkum, Molenzes te Ternaard en Reidswâl te Metslawier, is in het verleden door de toenmalige rechthebbende afstand gedaan. Een lijst met de bewuste grafnummers en namen van de overledenen is te vinden in de publicatieborden van deze begraafplaatsen. De gemeente is voornemens om deze graven te gaan ruimen. Als eerste zullen de monumenten / gedenkstenen verwijderd worden en op een later tijdstip zullen de graven zelf geruimd worden.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden zijn gepland na 2 november 2020.

Moet een graf behouden blijven?
Mocht iemand het belangrijk vinden dat een graf behouden blijft voor de toekomst, dan is dit mogelijk. De grafrechten kunnen opnieuw uitgegeven worden voor een termijn van 10, 20 of 30 jaren. Meer informatie of een aanvraagformulier vindt u op onze website www.noardeast-fryslan.nl/begraven-cremeren. Ook kunt u, tijdens openingstijden, contact opnemen met de heer T. van der Horn, begraafplaats administratie, via (0519) 29 88 88 of info@noardeast-fryslan.nl.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Ruimen graven Gemeentelijke begraafplaatsen Noardeast-Fryslân

Veel schade door werkzaamheden aan doorgaande weg Ternaard

Deze week wordt er gewerkt aan de doorgaande weg (N358) door Ternaard.
Als gevolg zoeken vrachtwagens en ander verkeer een sluiproute door het dorp.

Daardoor is er behoorlijk veel overlast en schade ontstaan in de Halbertsmastrjitte en de Worp van Peymastrjitte. Er is inmiddels contact geweest met gemeente en provincie over deze ongewenste situatie.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Veel schade door werkzaamheden aan doorgaande weg Ternaard

Onderhoudswerkzaamheden N358 Ternaard

Namens de provincie Fryslân wil ik u op de hoogte stellen van de werkzaamheden aan de N358 in Ternaard. Een week lang, van maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli, brengen we de bestrating opnieuw aan tussen de Halbertsmastrjitte en de Alde Wei. Ook brengen we de bestrating ter hoogte van de kruising Riedhusstrjitte/De Groedse opnieuw aan.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is de N358 bij Ternaard tijdelijk afgesloten. Het doorgaande verkeer leiden we om via Dokkum (via de N356 en de N361).

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Menno Donker via provincie@fryslan.frl of telefonisch via 058-2925925.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Onderhoudswerkzaamheden N358 Ternaard

“Ferbynt en beweecht minsken”,

Dat is het motto waarmee Stichting Welzijn Het Bolwerk werkzaam is binnen de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel.

En dat was de laatste maanden best even zoeken nadat we ook in Friesland te maken kregen met de corona maatregelen.
Vrij snel hebben we de knop om kunnen zetten en niet meer gekeken naar wat niet meer kon maar veel meer naar waar we mogelijkheden zagen.

Dat heeft o.a. geresulteerd in een platform op onze website waar we lieten zien welke initiatieven er op landelijk en lokaal niveau allemaal werden gerealiseerd ten tijde van de corona om mensen met elkaar te verbinden.
Ook zijn er een viertal belteams opgericht en hebben wij hiermee honderden mensen telefonisch kunnen bereiken en aandacht kunnen geven voor de vragen die zij hadden.
Deze belrondes werden en worden nog steeds zeer gewaardeerd.

Vanaf half juni zijn de vrijwilligers van Stichting Welzijn Het Bolwerk ook weer meer inzetbaar en kunnen we als team onze werktaken weer gaan opbouwen, zij het met de corona maatregelen in ons achterhoofd.

Naast onze reguliere aandachtsgebieden zoals samenlevingsopbouw, ouderenwerk, jongerenwerk, vrijwilligerswerk en mantelzorg organiseren wij in het kader van preventie diverse trainingen en cursussen. Tevens geven wij actief ondersteuning bij het realiseren van ideeën en plannen in dorpen en wijken. Wij sluiten aan bij signalen en behoeften en initiëren van hieruit projecten voor en/of met de inwoners.

Ook voor de komende zomermaanden en daarna proberen wij hier invulling aan te geven, wellicht ook in uw dorp.

Neem eens een kijkje op onze website en facebookpagina. Hier vind u een overzicht van onze projecten, trainingen en actuele ontwikkelingen.

Henk Jaap Bakker (Mienskipswurker),
Namens het hele team van Stichting Welzijn Het Bolwerk,

Algemene gegevens:
Bezoekadres : Zuiderschans 10, 9101 PZ Dokkum
(wegens corona voor bezoek graag eerst bellen, open van 9:00 tot 12:30 uur) 
Postadres : Postbus 93, 9100 AB Dokkum
Telefoon : 0519 – 29 22 23
Mail : info@het-bolwerk.eu
Site : www.het-bolwerk.eu

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor “Ferbynt en beweecht minsken”,