18 & 19 september: Dijktour Koehool –Lauwersmeer

(Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer Fotograaf Daniël Hartog

Wetterskip Fryslân verbetert de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer In augustus informeerden wij u hierover door middel van een nieuwsbrief en online informatiebijeenkomst. Vrijdag 18 en zaterdag 19 september komen wij naar u toe, om ideeën, vragen en wensen die u heeft, tijdens de dijktour, te bespreken.

Locaties
We gaan naar drie locaties op de route van de dijkversterking, namelijk Wierum, Holwerd en Sint Annaparochie. In deze dorpen staan we u graag te woord en kunt u vragen stellen aan Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en Gemeente Waadhoeke.

Programma
Hieronder treft u de data, locatie en tijden aan, waarop wij aanwezig zijn

Vrijdag 18 september 14.00 – 17.00 uur Wierum, parkeerplaats ‘de Breedte’
Zaterdag 19 september 9.00 – 12.00 uur Holwerd, parkeerplaats COOP
Zaterdag 19 september 14.00 – 17.00 uur Sint Annaparochie, parkeerplaats ‘De Waaie’

Coronamaatregelen
We organiseren deze dijktour met inachtneming van de coronamaatregelen. Wij vragen u het hygiëneprotocol in acht te nemen als er contact nodig is: geen handen geven, minimaal 1,5 meter afstand houden en als iemand ziekteverschijnselen heeft, het contact verbreken. Onze medewerkers krijgen uiteraard dezelfde richtlijnen mee en in de stand zal desinfecterende handgel beschikbaar zijn.

Graag tot 18 of 19 september! Aanmelden is niet nodig.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor 18 & 19 september: Dijktour Koehool –Lauwersmeer

Collecte voor de nierstichting

Beste dorpsgenoten.

Elk jaar organiseer ik als coördinator de collecte van de nierstichting. Dit jaar zal het door de corona heel anders gaan.

Ik wil de gezondheid van de collectanten niet in gevaar brengen en daarom heb ik besloten om dit jaar niet langs de deuren te gaan. Dit betekent echter niet dat er niet geprobeerd zal worden om geld in te zamelen. Er zullen op bepaalde punten in het dorp collecte bussen te vinden zijn. Denk hierbij aan de Spar. Op deze manier wil ik toch proberen om geld in te zamelen.

Ik hoop dat wij als dorp op deze manier een mooie bijdrage kunnen leveren aan de nierstichting. Die zich inzet in het bestrijden van nierziekten en de ontwikkeling van de kunstnier.

Leven in plaats van óverleven. Dat wil de Nierstichting voor Fabian en duizenden anderen die afhankelijk zijn van dialyse. Daarom ontwikkelen we de draagbare kunstnier. Die geeft patiënten hun leven terug.

Ik hoop samen met mijn collectanten dat we in de week van 13 tm 19 september een mooi bedrag kunnen ophalen ook al gaan we niet bij de deuren langs.

Bij voorbaat dank namens de nierstichting en mij (coördinator) Diana Keegstra en alle collectanten.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Collecte voor de nierstichting

Reguliere yoga

Vrijdag 28 augustus start er weer een nieuwe seizoen yogalessen bij @Ben thuis in Ternaard. Iedere vrijdagochtend zijn er yogalessen, van 09.15 – 10.30 uur. Er zijn nog een aantal matjes beschikbaar.

De Integrale Yoga is een rustige en toegankelijke vorm van yoga. Je bent natuurlijk van harte welkom voor een kennismakingsles. Je kunt je aanmelden via aan@allinevandermeulen.nl

Meer informatie vind je hier:

https://allinevandermeulen.nl

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Reguliere yoga

Voetbaltrainingen VV Ternaard maandag weer van start

Vanaf as. maandag starten we weer met voetbaltrainen en vervolgens met wedstrijden.

I.v.m. corona gelden er aangepaste regels, zie bijlage.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Voetbaltrainingen VV Ternaard maandag weer van start

Minister Wiebes bezoekt Wierum voor Omgevingsproces Ternaard

Minister Eric Wiebes ontvangt het ‘Afsprakenkader’ uit handen van voorzitter van het ontzorgingsspoor Omgevingsproces Ternaard (OOT), de heer Albert van der Ploeg. Van links naar rechts: Jan de Graaf (dorpsbelangen Ternaard), Pieter Fedde van der Zee, Doetie Prins (beiden dorpsbelangen Wierum), minister Eric Wiebes, Albert van der Ploeg (voorzitter werkgroep OOT), Maaike Bakker, Douwe Anema (beiden Fêste Grûn), Hendrik Talsma (dorpsbelangen Ternaard). (© Foto gemeente Noardeast-Fryslân)

WIERUM – Minister Wiebes bracht maandag een bezoek gebracht aan Wierum. Tijdens dit informele werkbezoek liet hij zich in klein verband bijpraten door bewoners, betrokkenen en bestuurders over de ervaringen van de pilot Omgevingsproces Ternaard.

Het gesprek met de minister vond plaats in dorpshuis de Pipenâle in Wierum. Tijdens het gesprek is door de voorzitter van het ontzorgingsspoor, Albert van der Ploeg een door alle betrokken partijen (ministerie van EZK, Provincie, gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en NAM) ondertekend ‘Afsprakenkader’ aangeboden. Een document met afspraken om mogelijke ongewenste effecten van gaswinning te voorkomen, op te lossen of in te grijpen als het nodig is. Het ‘Afsprakenkader’ is een van de resultaten van het omgevingsproces tot nu toe. Na afloop heeft de minister aangegeven: “Ik ben hier vooral om van jullie te leren. Het is een proces vol dilemma’s en tegengestelde belangen, maar er is ondertussen veel bereikt met deze pilot. We zijn eerlijk tegen elkaar, realistisch en we luisteren naar elkaar”.

Er zijn drie afzonderlijke sporen te onderscheiden in de pilot: Het vergunningenspoor waar het ministerie van EZK verantwoordelijk voor is, het ontzorgingsspoor waarbij de NAM trekker is en het spoor van de Investeringsagenda, getrokken door de drie regionale overheden. De investeringsagenda bestaat uit drie thema’s: sociaal economische vitaliteit, duurzaamheid en verzilting. De Gebiedscommissie in oprichting gaat de komende tijd aan de slag met de verdere invulling van de 60 mln euro. Met de NAM en het ministerie van EZK is overeengekomen dat deze bijdrage vrijkomt over een periode van 10 jaar mocht overgegaan worden tot gaswinning.

De aanvraag van de NAM om instemming met het winningsplan voor gaswinning uit het veld Ternaard, de zorgen in de regio daarover en de verantwoordelijkheid van de minister om al dan niet instemming te verlenen, zijn de basis geweest om de pilot Omgevingsproces Ternaard te starten. De pilot is erop gericht om voorafgaand aan de besluitvorming over mogelijke gaswinning volop ruimte te hebben voor de belangen van inwoners van de regio. Om ook, als door de minister tot gaswinning wordt besloten, in de regio te investeren en deze achter te laten met een sociaaleconomische plus aan het einde van de winning. Het is het eerste mijnbouwproject in Nederland waarvoor een dergelijk proces is gestart.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Minister Wiebes bezoekt Wierum voor Omgevingsproces Ternaard