Radio NPO1 ‘Ter plekke in Ternaard’

Zondagavond was het een gezellige boel in de voetbalkantine van VV Ternaard, het radio programma Ter plekke kwam langs om het nieuws te bespreken. Presentatoren Frank Evenblij en Erik Dijkstra namen het nieuws van de afgelopen week door. Dat Ternaard afgelopen week in het nieuws is gekomen is de redactie van Ter Plekke niet ontgaan. Zo werd er met de gasten Lutz Jacobi van de waddenvereniging en raadslid Brant Visser gesproken over de voorgenomen gaswinning onder Waddenzee en maar zeker ook Ternaard en Wierum. Schrijver Martin Scherstra uit Dokkum werd geïnterviewd over zijn streekromans en Bouquet reeks.

Grond onteigeningszaken kwamen aan bod door een gesprek met Jolanda Streekstra boerin uit Ternaard en Trienke Elshof van LTO Noord. Muziek was er ook tijdens de twee uren radio, Meindert Talma singer/ songwriter zong over het Texas van het Noorden: De Waddenzee. The Homesick uit Dokkum kwam langs met hun cultnoise, dreampunk en psych-pop muziek. Ze brengen eigen materiaal uit onder hun label: Purple Noise Record Club. Zanger Elias Elgersma heeft in 2003 nog gevoetbald bij Vv Ternaard en werd kampioen met het team B1. Er werd met vriendin Geesje Jorna gesproken over Foekje Dillema en het onrecht bij het hardlopen destijds.

Keerpunt
De rubriek; Where Am Mai, met verslaggeefster Mai Verbij stond met Marnix Koolhaas, redacteur Andere Tijden Sport en schaatshistoricus, bij het Keerpunt in Dokkum, een plek in de Elfstedentocht met vele verhalen. Bijvoorbeeld: het Pact van Dokkum en mogelijk een beeld van Piet Keizer in Dokkum

Schrijver Flip van Doorn van IJlst kwam vertellen dat Bonifatius helemaal niet vermoord was bij Dokkum, geen bisschop was maar gewoon een leger generaal destijds. Deze bevindingen en meer te lezen in zijn boek: De Friezen. Als laatste item voor de klok van 22:00 uur kwam Burgemeester Johannes Kramer langs in de Verhoorwagen. Alle boven genoemde items werden nog even op een luchtige manier doorgenomen met het verzoek aan Kramer om overal wat van te vinden, door te geven of een beeld op te richten. Presentatoren Evenblij en Dijkstra bedankten het publiek wat voor het eerst weer aanwezig mocht zijn. Programma en podcast terug te luistern via NPO radio 1.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Radio NPO1 ‘Ter plekke in Ternaard’

Kerkelijk werk begonnen met De Koninklijke trein

Zaterdag en zondag werd het startweekend gehouden van PKN gemeente Ternaard, voetbalspel, kampvuur, diensten en gezamenlijke lunch vormden het begin het kerkelijk werk. Op een laagdrempelige manier kon men elkaar ontmoeten, samen eten en over God leren. Er was een leuk programma voor jong en oud.

Op zaterdag gingen de jeugdleden strijden om de gouden voetbal tegen de kerkenraad. Een spannende wedstrijd waar de kerkenraad het onderspit delfde met 2-5. Hierna verzamelde de jeugd zich om het kampvuur na de uitleg over het nieuwe jaar en activiteiten kon de jeugd slapen in tentjes. Rond de warmte van het kampvuur.

Zondagochtend 3 verschillende bijeenkomsten, in de Grutte Tsjerke een dienst voor de volwassen, in dorpshuis Tunawerth dienst voor jonge gezinnen en basisschoolkinderen en bij het station bijeenkomst voor de jongeren. Na deze diensten kon een ieder een keus maken uit verschillende haltes met activiteiten. Voor kinderen, jongeren en volwassenen waren er activiteiten alle haltes waren bereikbaar het treintje ‘Het Dockumer Lokaeltje’ en zijn conducteur. Vanaf 12.15 uur was het eindstation geopend waar kon worden genoten van soep, broodjes en hamburgers. Veel mensen maakten kwamen langs op het startweekend om zo het kerkelijk activiteiten jaar te beginnen.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Kerkelijk werk begonnen met De Koninklijke trein

Burgemeester Johannes Kramer onthult eerste informatiebord Waadrâne

Burgemeester Johannes Kramer onthult in Hantum het eerste informatiebord over Agrarisch Natuurbeheer.Op verschillende plaatsen in de regio Noordoost-Friesland komen deze informatieborden te staan over het beheer op het perceel. Ook staat er een QR-code bij waarmee mensen meer informatie kunnen opvragen.
Foto: Klasina van der Werf

HANTUM – Burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft woensdag 15 september een informatiebord onthuld over het beheer van Agrarisch Collectief Waadrâne. De komende tijd worden tientallen soortgelijke borden geplaatst in de regio Noordoost-Friesland. Op deze manier wil Waadrâne meer bekendheid geven aan de manier waarop de boeren samenwerken met de natuur.

Het valt voorzitter Hans Kroodsma op dat veel mensen nog niet weten wat het Agrarisch Collectief Waadrâne is en wat ze doen. ,,Met ruim 150 agrarische leden werken wij in Noard-Fryslân mee aan de bescherming van boerenlandvogels. Door het uitvoeren van verantwoord beheer dragen wij bij aan biodiversiteit en duurzaamheid in onze leefomgeving’’, legt Kroodsma uit die zelf een boerderij in Jannum heeft. Hij hoopt door meer bekendheid te geven aan Agrarisch Collectief Waadrâne de discussies op gang te brengen. ,,Door te vertellen wat wij doen hopen we ons imago te veranderen. Wij willen laten zien dat natuur en landbouw heel goed samen gaan. Sterker nog: boeren zijn hele goede natuurbeheerders. Burgers zouden daarentegen zelf ook meer kunnen doen om de biodiversiteit in hun tuin te vergroten.’’

Niet te bescheiden
Jelle van der Galiën uit Hantum is samen met zijn zoon één van de beheerders van Waadrâne die zich inzet voor de vogels. Hij merkt in de praktijk dat de vogelakkers en bloemrijke akkerranden een belangrijke functie hebben voor broedende veldleeuweriken, overwinterende akkervogels en muizenetende roofvogels en uilen. ,,Ook de vele toeristen die hier langs fietsen zijn positief over de mooie bloemen die hier bloeien en willen er graag meer over weten. Daarom is het mooi dat dit bord er nu staat’’, zegt Van der Galiën. Burgemeester Johannes Kramer stelde dat hij zich kan voorstellen dat het soms frustrerend is voor boeren dat ze zoveel regels over zich heen krijgen. ,,As gemeente Noardeast-Fryslân fine we de lânbousektor hiel wichtich. Sawol ekonomysk as ekologysk is it belangryk dat boeren in stevige posysje behâlde yn dizze kontreien’’, aldus Johannes Kramer. Een kritiekpuntje had hij ook na het onthullen van het bord. ,,It hie wol wat grutter mochten. Jimme moatte net te beskieden wêze. Wy meie grutsk wêze op sokke boeren yn ús regio.’’

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Burgemeester Johannes Kramer onthult eerste informatiebord Waadrâne

Bijpraatsessie NAM op 20 en 21 september

Op maandag 20 september en dinsdag 21 september organiseert NAM een aantal kleine bijpraat sessies in de dorpshuizen van Ternaard en Wierum.
Deze sessies zijn bedoeld voor belanghebbenden die bijvoorbeeld na afloop van de online informatiebijeenkomst, of na het lezen van de documenten die ter inzage zijn gelegd, meer willen weten over de voorgenomen gaswinning bij Ternaard door NAM.

NAM licht daarbij de belangrijkste zaken uit het winningsplan toe, maar gaat ook in op de aanleg van de nieuwe locatie halverwege Ternaard en Wierum en de pijpleiding naar Moddergat. U kunt dan met medewerkers van NAM in gesprek om antwoord te krijgen op uw vragen.

Er vinden meerdere sessies plaats in zowel Ternaard als in Wierum, in de dorpshuizen:
• Ternaard: 20 september, 16.00 – 17.30 uur en 19.30 – 21:00 uur;
• Wierum: 21 september, 16.00 – 17.30 uur en 19.30 – 21:00 uur.

De sessies worden georganiseerd met inachtneming van de coronamaatregelen. Het aantal bezoekers (en zitplaatsen) per sessie is om die reden beperkt. Is het aantal aanmeldingen groter dan het aantal beschikbare plaatsen, dan worden er een of meerdere extra sessies georganiseerd.

Aanmelden
U kunt zich voor deze sessies rechtstreeks aanmelden bij NAM. Stuur daarvoor een mail naar NAM (communicatie@shell.com.) Geef daarin duidelijk aan voor welke sessie u zich aanmeldt (locatie en tijdstip). Geef ook duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer aan zodat wij u vooraf tijdig kunnen informeren over de opzet van de bijtpraatsessie. Als de sessie waarvoor u zich hebt opgegeven al vol is, dan neemt NAM contact met u op voor een vervangende sessie.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bijpraatsessie NAM op 20 en 21 september

Verhalenavond 2021 komt eraan!

Op 26 november 2021 is er weer een Verhalenavond! Het thema van dit jaar is ‘Taal fan myn hert’, een breed thema waar een scala aan verhalen over te vertellen is en dat is precies wat de organisatie van Verhalenavond beoogt. Honderden vertellers in heel Fryslân op bijzondere locaties. Ontmoeten, dat is waar we naar verlangen en dat is waar Verhalenavond in uitblinkt.

De eerste fanatieke vertellers hebben zich al aangemeld via de site. Zo zijn er verhalen te horen in Wetsens, Dokkum, op Ameland, Niawier en in Easterlittens. Een verhaal over ‘De taal van Camino de Santiago, de leafde foar de natoer en ook een verhaal in het Brabants. De laatste is een verteller van de vertelgroep Ameland Vertel!, dit is een groep die met meerdere vertellers deelnemen aan Verhalenavond.

‘Steeds vaker krijgen we aanmeldingen van vertel-groepen die soms zelfs ontstaan zijn vanuit eerdere edities van Verhalenavond. Maar ook van dorpen die meedoen met een route door het dorp met verschillende vertellers op diverse plaatsen. Naast het feit dat het geweldig is dat dit soort initiatieven ontstaan is het ook voor het publiek erg leuk om een dorp op een nieuwe manier te leren kennen. Je gaat met hele andere ogen kijken naar een dorp en ook krijg je op een nieuwe manier contact met dorpsbewoners. Verhalenavond is dan ook zoveel meer dan alleen het vertellen van een verhaal of er naar luisteren’ aldus een trotse Janneke de Haan die artistiek leider is van het project.

In de aanloop naar Verhalenavond worden, verspreid door Fryslân, een vijftal inspiratiesessies voor vertellers georganiseerd waarop vertellers aan hun verhaal kunnen werken en tips krijgen van Jos Thie over hoe je een verhaal vertelt.

Pier21 produceert, in samenwerking met Solidair Friesland en Kleurrijk Fryslân, de nieuwe editie van Verhalenavond op 26 november 2021. ‘We zijn ontzettend blij met deze samenwerking temeer in het kader van het thema van dit jaar. We hopen dat er deze editie extra veel andere talen te horen zullen zijn tijdens Verhalenavond. Dus naast Nederlands, Fries, Bildts misschien ook wel Afghaans, Turks en Chinees, om maar een paar voorbeelden te noemen’ zo zegt David Lelieveld Creatief producent van Pier21.

Vertellers kunnen zich aanmelden via verhalenavond.nl waar de verhalen terug te vinden zijn op een kaart. Zo kunnen bezoekers die op 26 november naar Verhalenavond toe willen makkelijk een route uitstippelen.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Verhalenavond 2021 komt eraan!