Kerkdienst op de zeedijk aan It Skoar

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Kerkdienst op de zeedijk aan It Skoar

Stem op je favoriete Buitenkunstwerk

Stem op je favoriete Buitenkunstwerk

Bovenstaande link verwijst naar verkiezingen van buitenkunstwerken. Het kunstwerk ‘Wachten op hoog water’ op de dijk bij Holwerd staat op de lijst van genomineerde werken. Ik vind het heel mooi, maar ik ben er ook emotioneel aan gebonden.

Ik ben in 1956 in de toenmalige Doopsgezinde Pastorie geboren op de Aldbuorren 1 in Ternaard. Mijn pake en beppe, Tjeerd Hiddema en Maaike Hiddema-Kuipers betrokken in 1960 de pastorie. Wij gingen naar Amsterdam. Ternaard bleef voor mijn broers en zuster en al mijn neven en nichten een geliefde plaats.

Maar, Holwerd ook. Mijn pake kwam uit Holwerd. Hij ging vroeg – hij was dertien jaar – het huis uit om in Deventer te leren voor onderwijzer. Hij had altijd heimwee naar Holwerd. Ik fietste vaak met hem van Ternaard naar Holwerd. Op de pier wees hij aan waar het water vroeger kwam. Nu staan er de beelden ‘wachten op hoog water’ met het oog op de toekomst. Ik zou het zo leuk vinden als de beelden zouden winnen! Er kan nog tot en met zaterdag gestemd worden. Ik ken niemand meer die in Ternaard woont, daarom stuur ik deze mail aan u. Misschien zijn er mensen in Ternaard die net als mijn familie en ikzelf willen stemmen op deze beelden.

Hartelijke groet

Marit van der Meulen

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Stem op je favoriete Buitenkunstwerk

VRIJWILLIGERS GEZOCHT! “Wad van waarde”

In het kader van het project ‘Wad van Waarde’ zijn er vier percelen, 4x 0,5 hectare met vlas ingezaaid.

Voordat het vlas machinaal getrokken kan worden op de vier percelen, wordt er met een groep vrijwilligers het vlas op de kopregels en 1,5 meter aan de zijkanten met de hand getrokken.

Voor het trekken van het vlas, kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken!

Opgeven kan via onderstaande link
https://forms.gle/qsxuehB9eCBpWkyA8
Meer informatie over het project vind je op www.wadvanwaarde.nl

Vlastrekmomenten:
Donderdag 29 juli bij Jouke Hoekstra, Bollingwier 2, 9137 CE Oosternijkerk (start 9:30)
Zaterdag 31 juli bij Bernhard Hansma, Humaldawei 14, 9131 EP Ee (start 9:30)
Woensdag 4 augustus bij Henk van Oosten, Louwbuurt 12, 9144 CM Hantumhuizen (start 9:30)
Woensdag 4 augustus bij Pyt Sipma, Timpelsteed 1, 9132 LK Engwierum (start 14:00)

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor VRIJWILLIGERS GEZOCHT! “Wad van waarde”

Erven en beheer koppelen om leefgebied insecten te vergroten

Eigen foto Waadrâne

TERNAARD – Deelnemers van Agrarisch Collectief Waadrâne zijn afgelopen week bij Fiskbuorren, een buurtschap horend bij Ternaard, het veld in geweest om zich te laten informeren over de verschillende maatregelen die momenteel uitgevoerd worden ter bevordering van de biodiversiteit. Deze eerste excursie in ruim een jaar tijd werd druk bezocht door de bij Agrarisch Collectief Waadrâne aangesloten akkerbouwers.

De excursie werd gehouden naar aanleiding van een project gebaseerd op de ‘Startnotitie Herstelprogramma Biodiversiteit’, welke in februari 2020 is aangeboden aan Gedeputeerde Staten en in april 2020 aan Provinciale Staten van de Provincie Fryslân. In dit projectvoorstel staat omschreven hoe men de dooradering voor insecten, een zogenoemd insectennetwerk, kan realiseren en hoe dit tegemoet kan komen aan de doelen die de provincie heeft gesteld in het kader van het vergroten van de biodiversiteit. In het projectvoorstel worden o.a. bestaande initiatieven van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, BEESPOKE en Zoemende Akkers aan elkaar gekoppeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om insectenranden met aangrenzend marktbaar gewas, vogelakkers en kruidenrijke akkerranden en kruidenrijke akkerranden in combinatie met ecologisch slootschonen die aan elkaar gekoppeld worden.

Naar aanleiding van het projectvoorstel is er bij Fiskbuorren een pilotgebied aangelegd waarin de eenvoudig te realiseren maatregelen in akkerbouwgebied verbinding maken met maatregelen op erven. Bij Fiskbuorren zijn twee erven (hotspots) met daartussen verbindingen (aderen) aan elkaar gekoppeld. Met dit pilotgebied wordt aangetoond dat met eenvoudige maatregelen (en soms zelfs géén maatregelen door bijvoorbeeld een talud niet te maaien en ecologisch slootschonen) een (over)leefgebied voor verschillende insectensoorten kan worden gerealiseerd.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Erven en beheer koppelen om leefgebied insecten te vergroten

Enquête Veilig Buitengebied

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Enquête Veilig Buitengebied