Dorpsbelangen

Dorpsgenoot/Dorpsgenoten,

Hierbij willen wij u vragen lid te worden van Dorpsbelang Ternaard. Dorpsbelang Ternaard is een vereniging die zich bezighoudt met de leefbaarheid in Ternaard en omgeving.

Dorpsbelang Ternaard is gesprekspartner, klankbord en adviseur van het gemeentebestuur van Dongeradeel. Tegelijk is Dorpsbelang de belangenbehartiger, spreekbuis en antenne van Ternaard.

Dorpsbelang ondersteunt door middel van een financiële bijdrage lokale initiatieven w.o. de wielerronde, het Sinterklaasfeest, het koningsdagfeest, de 4 mei-herdenking etc.

Bovendien wordt dorpskrant “Thunawurd” en website Ternaard.nu mogelijk gemaakt door dorpsbelang Ternaard. Hier kunt u opmerkingen, interessant nieuws of gewoon een vraag kwijt.

Bovenstaande is alleen mogelijk met steun van leden. Voor € 10,- per jaar bent u lid van dorpsbelang. Dus gaat Ternaard en de leefbaarheid in Ternaard u aan het hart, aarzel dan niet en word lid!

Lid worden kan door het invullen van bijgaand formulier. Het formulier kunt u vervolgens bij de penningmeester inleveren op onderstaand adres:

Lidmaatschap

Albertus Nautastraat 31
9145 RX Ternaard

U kunt het formulier ook mailen naar: penningmeester@ternaard.nu

Met vriendelijke groet,
Bestuur Dorpsbelang Ternaard