Ondernemers- vereniging Ternaard

De ondernemersvereniging Ternaard (OVT) is opgericht in 1989. Het doel van OVT is:
– Opkomen voor en steun bieden aan de ondernemers daar waar nodig.
– Waar nodig bevorderen van de onderlinge samenwerking van de leden.
– Organiseren van bijeenkomsten en activiteiten met als doel elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen in de omgeving en de samenwerking te bevorderen/versterken.


Er zijn 48 leden aangesloten bij de ondernemersvereniging Ternaard (OVT). Je kunt lid worden wanneer je een ondernemer bent, wel/niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die een bedrijf uitoefent in of rond Ternaard. De leden ondernemen in verschillende sectoren; agrarisch, midden en klein bedrijf en de zorg. Ondernemersvereniging Ternaard (OVT) heeft contact met de gemeente en met overkoepelende ondernemersorganisaties.

Op initiatief van ondernemersvereniging Ternaard (OVT) is het kleinschalig bedrijventerrein ‘werken en wonen Ternaard’ tot stand gekomen. De kavelgrootte varieert van 1000 tot 2500 M². De organisatie en verkoop van dit bedrijventerrein wordt gedaan door de stichting bedrijventerrein Ternaard, contactpersoon: dhr. Vellinga (Van Wieren & Vellinga, accountants en adviseurs) Dokkum, Tel. 0519 – 228 150 info@vanwieren-vellinga.nl

De jaarlijkse ledenvergadering is en een zinvolle, informatieve en gezellige bijeenkomst. Helaas kon ondernemersvereniging Ternaard (OVT) in 2020 en 2021 niet bijeenkomen i.v.m. Covid19. Op de achtergrond houdt het bestuur ontwikkelingen in de gaten en daar waar nodig worden de leden betrokken/in kennis gesteld.

De lidmaatschapkosten bedragen € 60,00 per jaar per ondernemer.
Contactadres ondernemersvereniging Ternaard (OVT): A.E. van Haaften, Ald Reed 7, 9145 SC Ternaard (aliciavanhaaften@live.nl)