Jeu de Boules vereniging

In 2004 en 2005 waren er een aantal enthousiaste Jeu de Boules liefhebbers. Deze waren regelmatig te vinden op het terrein van de camping van het Groene Hart om daar op de paden van de camping een spelletje te spelen. Er waren meer mensen die dit een mooie bezigheid vonden en er dan graag banen voor wilden hebben. In het voorjaar 2006 zijn de banen met de inzet van veel vrijwilligers gerealiseerd.

De vereniging.
Na het aanleggen van 6 banen is op 29 mei 2006 een Jeu de Boules vereniging opgericht.
Deze kreeg de naam “ De Ketsers “.

Jeu de Boules.
Jeu de Boules is een verzamelnaam van alle spellen die met metalen ballen worden gespeeld. De variant die door de vereniging wordt gespeeld heet : Petanque.

Het spel.
Petanque is een sport voor jong en oud. Het vergt geen intensieve inspanning maar wel behendigheid en concentratie. Het is een gezelschapssport, een sociaal gebeuren waar ook veel gelachen wordt.

De spelregels.
Bij petanque is het de bedoeling de metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje (de but) te werpen. De afstand van de werpplaat tot de but mag variëren van 6 tot 10 meter. Het spel kan op elke ondergrond worden gespeeld, maar vaak wordt er gekozen voor een ondergrond van zand of (fijn) grind.
Het spel kan zowel individueel (drie ballen per speler) als in teamverband gespeeld worden. Een team kan bestaan uit twee – ( met drie ballen per speler) of drie spelers ( twee ballen per speler).
De speler die, of het team dat, mag beginnen (loting) werpt vanaf de werpplaat de but uit op een afstand tussen de 6 en 10 meter en werpt ook de eerste boule. De speler probeert deze zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen. Vervolgens mag de tegenpartij proberen een boule dichter bij het but te plaatsen. Dit kan ook door een boule van de tegenpartij te raken en weg te schieten (te “ketsen“).
De speler die, of het team dat, het dichtst bij het but ligt, speelt pas weer als de tegenstander beter ligt of geen boules meer heeft.
Voor elke boule die de speler, of het team, dichter bij de but heeft geplaatst dan de tegenpartij krijgt men een punt (max. 6 punten). De speler die, of het team dat, het eerste 13 punten scoort is de winnaar.

De wedstrijden.
Het zomerseizoen loopt van april tot oktober. Iedere maandag avond om kwart over zeven wordt er gespeeld, eerste ronde voor de competitie en daarna kan er vrij worden geoefend.
Het winterseizoen loopt van november tot april. Ook dan wordt op maandag avond om kwart over zeven eerst een ronde voor de competitie gespeeld en daarna vrij.
Ook worden er het hele jaar door regelmatig wedstrijden georganiseerd.
Voorbeelden: 27 april (Koningsdag partij), Ouder en kind partij, Dongeradeel partij te Holwerd of Ternaard en de snertpartij in de winter.
De wedstrijden op Koningsdag en de wedstrijd Ouder en Kind zijn vrij toegankelijk. (Graag wel van te voren opgeven bij een van de contactpersonen hieronder of op een maandagavond ervoor op de baan.)

Interesse?
Wanneer je denkt dit lijkt mij ook wel wat, kom dan gerust eens langs op een maandag-avond en speel een paar keer mee (na de competitieronde uiteraard).

Contact persoon:
Louis de Wit, secretaris
E-mail : louisdewit.nl@gmail.com