Grutte Tsjerke (PKN Ternaard)

Laatst bijgewerkt 31-05-2024 JK

Een bijzonder sieraad voor het dorp Ternaard vormt de laat gotische kerk uit ongeveer 1525.
Helaas is er in de archieven nergens een officiële naam te vinden, zodat de Protestantse gemeente te Ternaard de kerk de naam “Grutte Tsjerke” heeft gegeven. De muren zijn grotendeels opgetrokken uit kloostermoppen. Het lange eenbeukige schip heeft een vijfzijdige koorsluiting. Aan de zuidzijde bevinden zich acht spitsboogvensters.
Belangrijke restauraties hebben plaatsgehad o.a. in 1792, 1922, 1974 en in 1993. De werkzaamheden hebben er onder andere toe geleid dat in het middenpad de zerkenvloer weer te voorschijn is gekomen. Hierin bevinden zich fraaie zestiende en zeventiende-eeuwse zerken, die in de loop der eeuwen echter door de kerkbezoekers danig zijn afgesleten.
Zowel het exterieur, het interieur en het orgel zijn rijksmonumenten. In het midden van de 17e eeuw werd aan de toenmalige Hervormde gemeente een orgel geschonken door Douwe II van Aylva. Het orgel werd gebouwd door de gebroeders Bader uit Westfalen. In 1864 is het Bader orgel vervangen door een orgel gebouwd door de firma van Dam uit Leeuwarden. Dit is geplaatst in de oorspronkelijke hoofdwerkkas, zodat het unieke houtsnijwerk behouden is gebleven.

De kerk is eigendom van de PKN Gemeente in Ternaard.

PKN Ternaard
Tsjerkestrjitte 1,
9145 RE Ternaard
Website: PKN Ternaard
E-mail: webbeheer@pkn-ternaard.nl.