't Skoar

Even ten noorden van Ternaard ligt het gebied dat ‘It Skoar’ wordt genoemd. Een heel toepasselijke naam, want de naam betekent ‘kwelder, schor, oever’. Het is de grens tussen de Waddenzee en het land. De zuidkant is landbouwgebied en de noordkant waddengebied, gescheiden door een acht meter hoge dijk. Op de kwelder loopt jongvee te grazen in de zomer. De kwelder is afgescheiden van de zee door een lage zomerdijk. Bij een fikse storm wordt dit gebied door de zee overspoeld. Op deze plek is heel veel te zien, o.a. de strijd met het water. Hier raakt de huidige (primaire) waterkering de oude (secondaire) waterkering. Deze oude dijk wordt ook wel slaperdijk genoemd. De polder die tussen de twee dijken in ligt is erg oud en was vroeger en buitendijks gebied (landaanwinningsgebied). Verder ligt er in de buurt een oude eendenkooi.  (Foto’s © Jelke van der Meer)