De Laatste Eer

Uitvaartvereniging De Laatste Eer uit Ternaard, opgericht op 14 februari 1916 heeft als doel hulp te verlenen op het gebied van uitvaart, en een overledene op de meest waardige wijze naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen. De vereniging is lid van de “Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland” welke weer is aangesloten bij Nardus.

Wat te doen bij overlijden?
Men dient zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de bode van onze vereniging dhr. Jouke Hoekstra (0511-482444 – 24 u. per dag bereikbaar) waarna hij overlegt met de nabestaanden over de te regelen zaken. Hij zal ze met raad en daad bijstaan met de voorbereiding van begrafenis of crematie, hierbij rekening houdend met de wensen van de overledene en nabestaanden.

Lidmaatschap van de vereniging kost €17,50.-/ jaar, en de ledenkorting is €800.-/ uitvaart welke bedragen ieder jaar worden vastgesteld op de ledenvergadering van onze vereniging. Kinderen onder de 18 jaar zijn vrijgesteld van contributie.

Het is goed u bewust te zijn van de kosten die een uitvaart met zich meebrengt. Voor de kosten van een begrafenis of crematie moet u rekenen op zeker € 6.000,– , desgewenst kunt u zich voor deze kosten laten bijverzekeren. 
Wij constateren dat er nogal eens verwarring bestaat tussen het lidmaatschap van een uitvaartvereniging en afsluiten van een uitvaartverzekering. Dit zijn twee geheel verschillende zaken. In het kort is het als volgt:

• de uitvaartvereniging keert geen geld uit maar verzorgt diensten waarover men korting ontvangt.
• een uitvaartverzekering keert wel geld uit maar verricht vaak geen diensten.

De begraafplaats van Ternaard, genaamd Molenzes is één van de 9 gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Noardeast-Fryslân. Recentelijk is hier een urnenzuil geplaatst met 16 nissen waarin 2 urnen per nis geplaatst kunnen worden. Dit is in lijn met de ontwikkeling dat steeds meer mensen kiezen voor cremeren in plaats van begraven.
Ook is de gemeente van plan om een strooiveld en urnengraven aan te leggen.
De tarieven voor begraven, bijzetten van urnen, verlenen (en verlengen) van grafrechten zijn te vinden op de site van de gemeente: https://www.noard-eastfryslan.nl/begraven-cremeren-noardeast-fryslan.

Omdat het een gemeentelijke begraafplaats betreft, kunt u met vragen over het plaatsen van een asbus, of andere vragen over de begraafplaats, contact opnemen met de gemeente. De contactgegevens van de gemeente: www.noard-eastfryslan.nl, hier kunt u online een afspraak maken. Of telefonisch: 0519- 29 88 88

Voor informatie over uitvaartvereniging De Laatst Eer kunt u mailen naar: delaatsteeerternaard@live.nl, of contact opnemen met het bestuur.
Ons vriendelijk verzoek om bij wijziging in gezinssituatie (verhuizing, huwelijk, echtscheiding of geboorte) dit door te geven aan onze penningmeester.

Bode: Jouke Hoekstra 0511-482444 (24 u. per dag bereikbaar)
Bestuur: J. Miedema 0519-571562 Voorzitter
S. Vlasman 0519-571293 Secretaris
B. Boltjes-Seepma 0519-571331 Penningmeester
J. de Beer 0519-571019 Bestuurslid
A. Sijtsma-Meindertsma 0519-571310 Bestuurslid
S. van der Wal 0519-571708 Bestuurslid

Hier kunt u de Privacy verklaring vinden: Privacy verklaring