Stichting Dorpsmolens Ternaard

Opgericht: 19 februari 1992.
Adres: Stasjonswei 27
            9145 RR Ternaard
Tel nrs: 0519-252178
Mobiel: 06-50564201
KvK nr: 41004188

Email: stdomoter@gmail.com

Naam ANBI: Stichting Dorpsmolens Ternaard
RSIN: 800536034

ANBI Publicatie: ANBI Publicatie 2021De stichting stelt zich ten doel:

a. het oprichten en exploiteren van windturbines
b. het stimuleren van het dorpsleven in Ternaard
c. het stimuleren van het gebruik van duurzame bronnen van energie, in het bijzonder      windenergie
d. en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Geldmiddelen:
Het oprichten van, het deelnemen in, of het samenwerken met organisaties met een gelijk of soortgelijk doel als de stichting, of met een doel dat bevorderlijk kan zijn voor het doel van de stichting.
De middelen die voortkomen uit de opbrengsten ter beschikking te stellen aan de Vereniging van Dorpsbelangen Ternaard en andere instellingen in Ternaard.

Bestuur:
C.F. van der Lugt, voorzitter
J. Keegstra, secretaris
G. Hiemstra, penningmeester
J. de Graaf
T. Sijtsma
IJ. Goris

Geschiedenis:
De Stichting Dorpsmolens is 30 jaar! geleden opgericht. Het heeft Ternaard veel opgebracht.  Ternaard kende eind jaren 80 een teruggang in bevolkingsaantal, huizen stonden leeg. Dorpsbelang vond dat er iets moest gebeuren en er gebeurde inderdaad iets.
De Stichting Dorpsmolens werd opgericht en het Groene Hart van Ternaard werd aangepakt.
Er kwam weer schwung in het dorp, door de financiële middelen van de stichting konden diverse activiteiten en initiatieven worden ondersteund en niet alleen in Ternaard.
Daarnaast heeft de stichting het mede mogelijk gemaakt om het bedrijven terrein in Ternaard te ontwikkelen en Encoter mee helpen oprichten met een financiële ondersteuning.
Er zijn door Encoter 15 huizen voorzien van zonnepanelen op basis van huurkoop.
We zijn nu 30 jaar verder en de nood is hoog, hoe gaan we verder met de energie transitie.

Toekomstplannen:
We gaan verder met het realiseren van een windmolen bij Moddergat.
Momenteel wordt er een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is mede bepalend voor het verdere verloop voor een eventuele vervanging van de Lagerwey bij Moddergat.
Bij de nieuwe molens krijgen we advies van de vereniging van de vogelbescherming, uit onderzoek is gebleken door de universiteit van Groningen in Noorwegen, door een molenwiek zwart te verven er 70% minder kans is op vogelsterfte en daarbij komt nog dat de kans bij een solitaire windmolen aanzienlijk kleiner is dan bij een park.
Tevens zijn we bezig in samenwerking met Encoter, om warmtepompen op basis van lucht/lucht te plaatsen in een vrijstaande woning en een 2 onder 1 kap of rijtjeswoning.
De 2 geplaatste warmtepompen zullen eerst in een pilot gevolgd worden hoeveel gas er per jaar bespaard wordt. Bij een gunstig resultaat zal  Encoter de volledige financiering van een aantal pompen voor zijn rekening nemen.
Op dezelfde wijze als bij de plaatsing van de zonnepanelen in 2015 zal de gasbesparing  gebruikt worden om de kosten van de plaatsing af te betalen.
Deze jaarlijkse aflossingen zullen altijd lager zijn dan de gasbesparing oplevert.  De deelnemers van dit project hoeven dus geen eigen geld in te brengen. 

De stichting blijft en is volop bezig met het verwezenlijken van een energietransitie van fossiele brandstof naar energie opgewekt door zon en wind.