Christelijke Basisschool

Laatst bijgewerkt 31-05-2024 JK

C.B.S. It Harspit
It Harspit is een gezellige, drietalige open dorpsschool met ongeveer 150 leerlingen welke zijn verdeeld over 7 groepen. De school wil een veilige speel- werk- en leeromgeving zijn voor alle kinderen.

Missie: CBS IT HARSPIT is  een professionele leergemeenschap waar,  vanuit een christelijke  levensovertuiging, leerlingen, leerkrachten, ouders en omgeving samenwerken om bij te dragen aan een optimale algehele ontwikkeling van het individuele kind. Samengevat in het motto:
 
SAMEN LEREN – SAMEN WERKEN - SAMEN LEVEN

Herweystrjitte 49
9145 SK  Ternaard
Tel. 0519 – 571472
Website: www.harspit-arlanta.nl
E-mail: harspit@arlanta.nl