PKN Gemeente Ternaard

Laatst bijgewerkt 3-6-2024 JK

PKN Ternaard (Grutte Tsjerke)
Tsjerkestrjitte 1
9145 RE, Ternaard


De Protestantse Kerk van Ternaard is de enige Christelijke kerk in ons dorp. Als dorpskerk herbergen we dus verschillende bloedgroepen (Hervormd en Gereformeerd), maar ook een breed palet aan geloofsbeleving (van Confessioneel tot Evangelisch en tot meer Vrijzinnig geori├źnteerd). Ook willen we graag alle generaties vasthouden en een eigen plaats geven. Bovendien willen we kerk voor de dorpsgemeenschap zijn. In die breedte zoeken wij een dorpskerk te zijn, waar plek is voor iedereen en waarin we samen verbonden zijn in en met Jezus Christus. Het profiel van onze gemeente noemen wij Confessioneel-Evangelisch. Wij verlangen er naar om gemeente van Jezus Christus in Ternaard te zijn.

Website: https://www.pkn-ternaard.nl/
Contact met de Protestantse Gemeente Ternaard: F. de Beer (scriba@pkn-ternaard.nl)
De scriba kan u informeren en eventueel doorverwijzen naar de betreffende wijkouderling.