Veel strijd en inzet bij tussen Ternaard en Beetgum